Job type: Fast

Loading ...

Job content

Kunderådgiver økonomi
Har du et brennende engasjement for kundeservice? Da er du kanskje vår nye kollega!
Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Ansattservice ble etablert 15. mars 2021. Formålet er å skape et sterkt fagmiljø som bistår i å levere nær sagt alle støttetjenester til ansatte i Bergen kommune. For å få det til samler vi ulike kompetanse- og ekspertmiljøer sentralt i Ansattservice, og vi har omtrent 250 ansatte totalt.

Ansattservice drifter og forvalter IKT-systemer og -tjenester som gjelder hele Bergen kommune. Ansattservice drifter også kommunens sentrale økonomitjenester. I tillegg bistår Ansattservice med rådgivning og prosjektledelse som i sum skal sikre god virksomhetsutvikling i Bergen kommune. Vi setter brukerbehovene høyt og arbeider derfor mye sammen med andre offentlige virksomheter. Avdelingene samarbeider tett innad i Ansattservice for å levere gode tjenester til kommunenes ansatte.


Økonomitjenester er et fagområde i Ansattservice som består av 6 avdelinger med til sammen 80 medarbeidere og har ansvar for regnskap, inkasso, lønn og sykefraværsrefusjon.

Ved avdeling Betalingsservice er det nå ledig stilling som Kunderådgiver. Avdelingen håndterer henvendelser fra innbyggere og næringsliv som vedrører alle typer faktura som kommunen sender ut for kommunale tjenester, som for eksempel kommunale avgifter, SFO og barnehage. I tillegg bistår avdelingen ulike aktører med å fremskaffe opplysninger i forbindelse med oppgjør ved salg av eiendom. Avdelingen består av 5 serviceinnstilte medarbeidere.


Arbeidsoppgaver
Kunderådgivning pr telefon og epost
Saksbehandling
Innhente og levere opplysninger i forbindelse med overdragelse av fast eiendom
Inngå betalingsavtaler med kunder
Levere eiendomsopplysninger ved tvangssalg
Organisasjonen er i utvikling og andre oppgaver kan bli lagt til stillingen
Kvalifikasjoner
Relevant høyere utdanning innen økonomi/regnskap/offentlig administrasjon
Manglende formalkompetanse kan kompenseres med lang relevant erfaring innen fagfeltet
Erfaring fra service og brukerkontakt på telefon og i kundestøttesystem
Erfaring med fra UBW Økonomi/Unit4 er en fordel
Kjennskap til inkassoprosesser
God IKT kompetanse og evne til å lære seg nye systemer
Gode kommunikasjonsferdigheter - det forutsettes norsk muntlig og skriftlig på et høyt nivå
Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og evne til fleksibilitet
Personlige egenskaper
Du brenner for kundeservice og trives med telefon som arbeidsverktøy
Du er effektiv og hjelpsom og opptrer på en tillitsvekkende måte i kontakt med kunder, samarbeidsparter og kollegaer
Du har høy etisk bevissthet
Du har gode samarbeidsevner
Du er selvstendig og tar ansvar for egen utvikling slik at du stadig vokser i din rolle
Du er nysgjerrig og bidrar til utvikling av gode løsninger for kunden og kommunen
Du er fleksibel og positiv og bidrar til å fremme et godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
Fleksibel arbeidstid og gode sosiale ordninger
Stabil og trygg arbeidsgiver med en viktig samfunnsrolle
Interessante arbeidsoppgaver i en stor og mangfoldig organisasjon
Fine kontorlokaler i Bergen sentrum
Hyggelige kolleger og et trivelig arbeidsmiljø
Bedriftsidrettslag
God pensjonsordning
Lønn etter avtale
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...