Job type: Heltid, Fast

Loading ...

Job content

Konsulent

Trondheim folkebibliotek, Trondheim kommuneTrondheim folkebibliotek har ledig en fast 100 prosent stilling som konsulent med personaladministrative oppgaver.

Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og syv bydelsbibliotek: Byåsen, Klæbu, Heimdal, Moholt, Ranheim, Risvollan og Saupstad. Det planlegges i tillegg for et åttende bydelsbibliotek i Østbyen. Vi leverer også tjenester til Trondheim fengsel og Byåsen videregående skole.

Stillingen er organisatorisk plassert ved hovedbiblioteket, ved avdeling for samling, teknologi, innovasjon og læring. Oppgavene er primært knyttet til administrative støttefunksjoner innen fagområdene personal og IT. I tillegg skal du jobbe i ordinær bibliotekdrift. Du skal jobbe med publikumsrettede oppgaver som veiledning og boklogistikk i publikumsområdet. Du trives i et yrende miljø med små og store bibliotekgjester.

Stillingen inngår i bibliotekets vaktplan. I dag betyr dette utover vakter på dagtid, arbeid hver fjerde lørdag. I tillegg vil det være arbeid hver tolvte søndag i vinterhalvåret. I helgevakter jobber du med publikumsrettede oppgaver.

Trondheim folkebibliotek har over 60 ansatte. Vår kultur tilsier at vi står sammen og hjelper hverandre når det trengs. Vi jobber tverrfaglig, er omstillingsdyktige, opptatt av tjenesteutvikling og at biblioteket skal være tidsriktig og moderne. Samtidig skal vi holde på litterære tradisjoner og biblioteket som et sted for folkeopplysning og livslang læring. Bærekraftsmålenes tre ulike hovedmål: klima og miljø, sosial bærekraft og økonomi er styrende for virksomheten.

Vi verdsetter gjestene våre høyt og har følgende visjon: “Ditt bibliotek - deltakelse, opplevelse, kunnskap og kreativitet”. Trondheim folkebibliotek er den kulturvirksomheten i kommunen som brukes av flest mennesker. Det gjør oss til en viktig, terskelfri og gratis møteplass. Her møtes folk på tvers av alder, kjønn, utdanning, demografi og etnisitet. I tillegg til individuell veiledning og bistand i det daglige, tilbyr vi lesestund, litterær lunsj, forfatterbesøk, debatt, bydels- og litteraturfest, kreative verksteder, spillkvelder, språkkafé og konserter. Trondheim folkebibliotek satser på både det fysiske og det digitale biblioteket.

Søknadsfrist:

01.12.2022

Arbeidsgiver:

Trondheim kommune

Sted:

Trondheim

Stillingstittel:

Konsulent

Stillinger:

1

Heltid / Deltid:

Heltid

Ansettelsesform:

Fast

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4583787226


Arbeidsoppgaver

Personal- og IT-administrative oppgaver:

 • Bistå med saksbehandling ved rekruttering og ansettelser (Webcruiter)
 • Bistå lederne med å lage arbeidsavtaler og saksbehandle endringer i arbeidsforhold
 • Lederstøtte innen arbeidstidsplanlegging, arkivering, vaktplan og ferieoversikter (GAT)
 • Veilede om gjeldende regelverk innen arbeidstid, permisjoner og sykefravær
 • Saksbehandle henvendelser om praksisplass gjennom NAV og tilsvarende
 • Deltagelse i prosjekter og team der det er naturlig å bidra med kompetanse og fagstøtte
 • Internkontroll, tilgangsstyring og personvern i bibliotekets IT-systemer
 • Andre oppgaver etter kompetanse og behov


Publikumsrettede oppgaver:

 • Veilede besøkende i alle aldre i informasjon og litteratur
 • Bistå med digital hjelp og veiledning i bibliotekets digitale tjenester
 • Forøvrig jobbe i bibliotekets drift med oppgaver etter behov
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum bachelornivå innen fagområder som HR, personal, administrasjon eller bibliotek- og informasjonsfag
 • Erfaring innen personalsystemer, arbeidstidsplanlegging, vaktplanarbeid (biblioteket benytter GAT) og lønnssystem
 • Erfaring fra bibliotekdrift er en fordel
 • Kjennskap til arkivsystemer (kommunen tar i bruk Elements fra våren 2023) er en fordel
 • Kjennskap til regelverk knyttet til lov- og avtaleverk i kommunal sektor er en fordel
 • Gode digitale kunnskaper
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og initiativrik
 • Fleksibel og med stor arbeidskapasitet
 • Hjelpsom, serviceinnstilt og pedagogisk
 • Strukturert og nøyaktig
 • Samarbeide og kommunisere godt med alle type mennesker
Vi tilbyr
 • Mulighet til å sette ditt preg på biblioteket som en viktig møteplass
 • En aktiv arbeidsplass med stor samfunnsnytte
 • Et faglig miljø med over 60 dedikerte og engasjerte kollegaer
 • Et hyggelig arbeidsmiljø
 • Mulighet for å delta i relevante interne kompetansetiltak
 • Trondheim kommunes pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtalerPeter Egges plass 1, 7011 Trondheim, NorgeKontaktinformasjon
Lene Romstad
Avdelingsleder
99298820

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere.

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen. Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk.

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...