Job type: Fast

Loading ...

Job content

Bli kjent med VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Vestfold og Telemark fylkeskommune søker kommunikasjonsrådgjevar med særleg ansvar for bruk av nynorsk i organisasjonen. Rådgjevaren vil også få ansvar for andre kommunikasjonsfaglege oppgåver knytt til kommunikasjonsseksjonen. Rådgjevaren rapporterer til kommunikasjonsleiar.

Arbeidsoppgåver:

 • Vere den interne nynorskeksperten vår, gi råd i språkspørsmål
 • Kurse tilsette i nynorsk
 • Delta i arbeidet med å ta i bruk nynorskrobot og andre verktøy relatert til dette arbeidet
 • Kommunikasjonsfaglege oppgåver knytt til seksjonen
 • Hjelpe til med å lage ny klarspråkprofil for Vestfold og Telemark fylkeskommune

Utdanning:

 • Utdanning på masternivå eller tilsvarande innan språkfag/kommunikasjon
 • Relevant erfaring kan kompensere for delar av utdanningskravet, men rett kandidat må ha 3-årig høgare utdanning

Kvalifikasjoner og erfaring:

 • Kjennskap til klarspråkarbeid
 • Erfaring frå offentleg forvaltning
 • Solid nynorskkompetanse
 • Erfaring som kommunikasjonsrådgjevar
 • Undervisningserfaring eller erfaring med å halde kurs og foredrag
 • Relevant erfaring med språkarbeid, inkludert språkvask, korrektur og omskriving av tekstar
 • Gjerne journalistisk utdanning og/eller erfaring
 • God IT-kompetanse

Det er forventa at du har digital kompetanse og kan ta i bruk fylkeskommunens IKT-løysingar, ser molegheiter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løysingar.

Personlege eigenskapar:

 • Sjølvstendig, målretta og resultatorientert
 • Lagspelar
 • Serviceinnstilt
 • Vi legg vekt på personlege eigenskapar

Fylkeskommunen skal vere ein omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgjevar tar atterhald om at arbeidsstad og arbeidsoppgåver kan bli endra ved behov.

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av gjeldande lover, tariffavtaler og reglement. Som hovudregel praktiserer vi 6 månaders prøvetid frå arbeidsforholdet byrjar.

Søke stilling

Send søknaden via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attestar tar du med til eit eventuelt intervju. Vi gjer merksam på at alle våre søkarar kjem på ei offentleg søkarliste jf. Offentleglova § 25. Ønske om fritak frå offentleggjering må du grunngje i søknaden. Dersom ønske ikkje kan bli innvilga, varslar vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mogleg grad skal spegle mangfaldet i befolkninga. Vi oppfordrar derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordførar som øvste politiske leiar. Fylkesdirektøren er øvste administrative leiar. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgåver innan bl.a. vidaregåande opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesvegar, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobbar tverrfagleg og set behova til innbyggarane i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidarar som er gode relasjonsbyggarar og utviklings- og løysingsorienterte lagspelarar.


Nettverk
Facebook LinkedIn
Sektor
Offentlig
Sted
3710 Skien
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Rådgivning

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Harald Haave
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
901 10 793

Søk her

Følg firma
661 følger dette firmaet
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Les om arbeidsplassen
Flere stillinger
Hjemmeside

3710 Skien

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode
233547998

Sist endret
29. sep. 2021 09:43
Loading ...
Loading ...

Deadline: 30-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...