Loading ...

Job content

Inspection Engineer - 00WBN
Description


ConocoPhillips er et globalt, uavhengig lete- og produksjonsselskap med aktiviteter i 13 land. Hovedkontoret ligger i Houston, Texas og virksomheten i Norge ledes fra Tananger, i Stavangerregionen. ConocoPhillips er en av de største utenlandske operatørene på norsk sokkel. Selskapet er operatør for de fire feltene i Ekofisk-området; Ekofisk, Eldfisk, Embla og Tor. I tillegg er ConocoPhillips medeier i syv partneropererte felt.

Organizational fit:

This position reports to: Director, Materials & Inspection

Purpose:

 • Oppgaver / funksjoner tillagt denne stillingen er av avgjørende betydning for å muliggjøre effektiv risikoreduserende inspeksjon av prosessutstyr på Ekofisk installasjoner
 • Kostnadseffektiv risikoreduksjon gjennom godt planlagt risikobasert inspeksjon.

Accountability & End Result:

 • Utføre risikobasert inspeksjonsanalyse (RBI) for rørsystemer, tanker og varmevekslere på Ekofisk installasjoner.
 • Planlegge og generere inspeksjonsprogram for rørsystemer, tanker og varmevekslere på Ekofisk installasjoner
 • Ta initiativ til å forenkle og videreutvikle risikobasert inspeksjonsmetodikk og - prosedyrer
 • Evaluere inspeksjonsrapporter. Oppdatere inspeksjonsprogram og/eller initiere korrektivt vedlikehold som nødvendig.
 • Vurdere / overvåke utstyrs tekniske tilstand og gi anbefaling om tidspunkt for- og omfang av eventuell teknisk oppgradering.
 • I samråd med Lead inspection Engineer, bidra i arbeidet med å definere handlingsplan for onshore inspeksjonspersonell / OIC, samt oppfølging av etablerte planer
 • Utarbeide og kommunisere langtidsplaner mot drift / IPL
Qualifications


Required competency:

2 årig ingeniør utdannelse, evt kompenseres for ved lang relevant erfaring.

Lang erfaring med inspeksjonsarbeid en stor fordel


Preferred Leadership Competencies :

 • Collaboration
 • Effective Communication
 • Continuous Improvement

Annet

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Edvard Brimsø, Director Structure, Inspection & Materials, tlf. 52022876.

Øvrige spørsmål vedrørende søkerprosessen kan rettes til COPNORecruiting@conocophillips.com

For å bli vurdert for stillingen må hele søknadsprosessen fullføres, som inkluderer å svare på alle "pre-screening"-spørsmål og å gi din eSignatur innen søknadsfristen 17.04.2023. Merk at du ikke trenger å fylle i informasjonen i de feltene du har dekket i CV/Profile, bare henvis til "My profile/ CV og "submit".


Vennligst oppdater din CV eller Employee Profile i Career Express og legg den som vedlegg til din søknad.

Job Function : Operations
Job Level : Individual Contributor/Staff Level
Primary Location : EUROPE-NORWAY-ROGALAND-STAVANGER
Organization : OPERATED ASSETS EUROPE
Line of Business : Exploration & Production
Job Posting :Mar 31, 2023, 6:08:55 AM
Loading ...
Loading ...

Deadline: 22-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...