Job type: Heltid, Fast

Loading ...

Job content

Avdeling for Utbygging gjennomfører bygg- og anleggsprosjekter for å tilrettelegge byen for fremtiden. Hos oss får du være med å skape en bedre by å leve og bo i. Vi tilbyr deg et solid fagmiljø, utfordrende arbeidsoppgaver og fleksibel arbeidstid. Det betyr at du kan fokusere på det som er viktig, både i arbeidstiden og på fritiden.

Avdelingen har ansvar for utvikling, planlegging og gjennomføring av kommunens bygge- og anleggsprosjekter. Avdelingen har tre seksjoner. Seksjon Byggeprosjekter utvikler, planlegger og gjennomfører kommunens formålsbygg. Seksjon Anleggsprosjekter prosjekterer og bygger gater, veier og vann- og avløpsanlegg i Stavanger kommune. Både bygge – og anleggsprosjektene gjennomføres primært ved bruk av rådgivende konsulenter og entreprenører, men en andel av anleggsprosjektene gjennomføres i egenregi ved seksjon for Egenproduksjon anlegg.


 • Vi tilrettelegger infrastrukturen i store utbyggingsområder
 • Vi jobber med sykkelprosjekter, gatetun og miljøgater, trafikksikkerhetsprosjekter og vei- og uteromsprosjekter i sentrum.
 • Vi jobber med VA og hvert år skifter vi 1% av byens ledningsnett
 • Vi planlegger og gjennomfører kommunens formålsbygg


Stillingen er plassert i seksjon Anleggsprosjekter som består av 25 kompetente medarbeidere, som i hovedsak er rådgivere og prosjektledere. Hovedtyngden av oppgaver for stillingen vil være knyttet til anleggsprosjektene, men vil også gjelde for tilsvarende oppgaver knyttet til kommunens byggeprojekter.

Formålet med stillingen er reduksjon av usikkerhet i grunnforholdene og ivaretakelse av bærekraft i kommunens bygge- og anleggsprosjekter. Gjennom dette arbeidet skal stillingen bidra til forbedring av arbeidsprosesser, verktøy og systemer i prosjektenes ulike faser.


Søknadsfrist:
30.09.2021
Arbeidsgiver:
Stavanger kommune
Sted:
Stavanger
Stillingstittel:
Ingeniørgeolog
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4428600672
Sosial deling :
Arbeidsoppgaver
 • Som ingeniørgeolog vil du jobbe tett med våre prosjektledere. I rollen ligger primært å bistå bygge- og anleggsprosjekter med geologisk kompetanse. Din hovedoppgave er å foreslå og lede utredninger av grunnforholdene i utviklings- og forprosjektfasen. I tillegg til geologiske forhold skal også konstruksjoner, tekniske infrastrukturer under bakken og grunnforurensinger kunne identifiseres. Arbeidet innebærer anvendelse av ulike geofysiske metoder kombinert med boringer og prøvetagninger for å kunne utføre oppgavene. Du skal også kunne bistå prosjektleder ved anskaffelser av leverandører til dette formålet.
 • I planleggingsfasen og utførelsesfasen skal du kunne bistå prosjektleder med geologisk kompetanse etter behov. Geoteknisk prosjektering foregår normalt hos konsulent og forventes ikke å inngå I ingeniørgeologens oppgaver.
 • I rollen ligger også å opprette og vedlikeholde system for samlet lagring av grunnlagsdata innsamlet via prosjektene. 3D-modellering til BIM i prosjektenes tidligfase ved å integrere prosjektering og forskjellige gologiske data vil også inngå i ingeniørgeologens oppgaver.
Kvalifikasjoner
 • Du har minimum mastergrad i geologi med spesialisering innen ingeniørgeologi og geofysikk. Relevant utdanning vil vektlegges.
 • Du har lang og bred erfaring som ingeniør innen geologi og geofysikk. Relevant erfaring fra kartlegging av geologiske utfordringer innen bygge- og anleggsbransjen vil vektlegges.
 • Norsk er arbeidsspråket i Stavanger kommune. Du snakker og skriver norsk slik at du kan utføre dine arbeidsoppgaver selvstendig.

Personlige egenskaper
 • Personlige egenskaper vil også vektlegges.
 • Du er engasjert og motivert for å bidra med kvalitetsheving i kommunes prosjekter med din kompetanse
 • Du er nøye, løsningsorientert og setter kvalitet høyt
 • Du kan jobbe selvstendig, er strukturert og ansvarsbevisst
 • Du er positiv, god på kommunikasjon og har gode samarbeidsevner
 • Du snakker og skriver godt norsk
Vi tilbyr
 • Jobbe med geologiske utfordringer i infrastrukturprosjekter.
 • Jobbe med geologiske utfordringer i infrastrukturprosjekter og byggeprosjekter.
 • Arbeidsplass i moderne lokaler i Stavanger sentrum
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En arbeidsplass med høy faglig kompetanse hvor vi ser og utfordrer hverandre
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stillingskode 853 000, Rådgiver
 • Lønn etter avtale ut fra kvalifikasjoner og erfaring
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...