Loading ...

Job content

Er du vår nye HMSK Leder ?

Vi er på jakt etter en aktiv leder som vil være med på energitransformasjonen - og som brenner for at vi går hjem fra jobb like hele som da vi kom (Always home safe!). Industrien har en sentral rolle i energiutviklingen med mange spennende muligheter å gripe fatt i.


Randaberg Industries startet under beskjedne forhold i 1946. Vi har gjennom årene kontinuerlig utviklet oss, og er i dag en betydelig industriell verdiskaper.

Vi er stolte av vår historie og forblir trofaste mot våre kjerneverdier som er Fleksible, Samarbeidende, Jordnære og Rause.

Dette er godt uttrykt gjennom vårt mangeårige slagord som i den lokale ordlyden får uttryket "Me skal gjera folk glade og fornødde"

Sammen har vi solide ambisjoner for fremtiden og mulighetene som våre solide forutsetninger gir. Av den grunn ønsker vi gjerne å utvide vårt dyktige lag med enda flere engasjerte og dyktige kollegaer!


Hovedoppgaver og arbeidsområde:

 • Ansvarlig for design, arkitektur, vedlikehold, implementering og oppfølging av kvalitetssystemet
 • Ansvar for å sikre etterlevelse av ledelsessystem, og forankre våre verdier i HMS og kvalitetsarbeidet
 • Ansvarlig for oppfølging på FNs bærekraftsmål, herunder KPI vurderinger
 • Ansvar for å planlegge samt utføre HMSK kampanjer internt
 • Ansvar for gjennomføring av HMSK revisjoner
 • Ansvar for sikring / kontroll av samsvar med relevante kvalitetskrav i leveranser
 • Ansvar for å følge opp HMSK i prosjekter
 • Planlegging og gjennomføring av risikovurderinger i prosjekter
 • Utføre samsvarsvurderinger (også i prosjekt)
 • Konsultere og gi råd til prosjektorganisasjoner med hensyn på kvalitet og samsvarsvurderinger
 • Identifisere nødvendig inspeksjon av ekstern fabrikasjon sammen med ansvarlige ingeniører
 • Assistere i innkjøpsprosessen med kvalitets- og samsvarskrav
 • Gjennomføre kvalitetsinspeksjoner hos leverandører
 • Følge opp leverandører i prosjekt og påse at prosjektets kvalitetskrav etterleves
 • Følge opp prosjekters inspeksjons- og testplaner


Randaberg Industries AS er godt etablert med moderne base- og verkstedsområder i Harestadvika på Randaberg, kun ti minutter nord for Stavanger sentrum.

Vi har store kontor- og fabrikasjonslokaler samt et av Rogalands største offshore kaianlegg med 350 meters lengde og alle fasiliteter.

Vi har siden etableringen i 1946 kontinuerlig utviklet og styrket vår drift – og vil fortsette med det.

Vår viktigste ressurs er vår solide stab med erfarne, kompetente og trivelige medarbeidere.

Randaberg Industries er en del av den lokalt forankrede gruppen Randaberg Group AS. Konsernet tilknyttes, i tillegg til Randaberg Industries AS, driftsselskapene Randaberg Coating AS, Randaberg Technology AS, Randaberg Contracting AS, Randaberg Rental AS og North Well Gefro AS.

Harestadvika industriområde er på i overkant av 100.000 kvm hvorav omtrent 50.000 kvm består av fasiliteter for fabrikasjon, maskinering, overflatebehandling, testing, lagring og administrasjon.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 21-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...