Job type: Heltid, Fast

Loading ...

Job content

Vi søker en engasjert og utviklingsorientert HMS-koordinator til fast stilling ved Institutt for medisinske basalfag.

Institutt for medisinske basalfag (IMB) arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet har ansvar for undervisning blant annet i basalfagene i medisinutdanningen, utdanningen i klinisk ernæring samt deler av forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet. Det er omfattende laboratoriearbeid ved instituttet.

HMS-koordinatoren vil inngå i Seksjon for personal og HMS, som består av fem faste medarbeidere og er en del av instituttets administrasjon. HMS-koordinatoren skal bistå instituttledelsen med å ivareta HMS-ansvaret og påse at alle oppgaver i det systematiske HMS-arbeidet ivaretas og utvikles. En viktig oppgave er å veilede instituttets mange linjeledere i forskningsgruppene i oppfølging av HMS-ansvaret. HMS-koordinator er pådriver for gode HMS-rutiner ved instituttet og bidrar aktivt i opplæring av nyansatte og ledere innen HMS. Vårt arbeidsmiljø er internasjonalt, og engelsk brukes ofte som arbeidsspråk i tillegg til norsk. HMS-koordinatoren vil inngå i universitetets nettverk for HMS-koordinatorer.

Arbeidsoppgaver
Fungere som rådgiver for instituttledelsen i HMS-spørsmål, og bistå i utøvelsen av det systematiske HMS-arbeidet
Sørge for at det systematiske HMS-arbeidet planlegges og dokumenteres i henhold til UiOs HMS-system
Gjennomføre tilsyn og kontroll med at det systematiske HMS-arbeidet fungerer etter hensikten
Planlegging av, og informasjon om, vernerunder
Bistå i arbeidsmiljøundersøkelser
Sekretær for lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) og valgkomitéen ved valg av verneombud
Koordinering av, og aktiv deltakelse i, instituttets HMS-team
Koordinere og legge til rette for HMS-opplæring ved instituttet og godt samarbeid mellom linjeledere og lokale verneombud
Oppfølging av risikovurderinger og instituttets avviksbehandling
Kvalitetssikring av instituttets HMS-nettsider

Andre oppgaver kan tillegges stillingen etter kompetanse og behov.

Kvalifikasjonskrav
Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad. Relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
Relevant erfaring fra stillingens arbeidsområder
Bred erfaring med HMS-arbeid
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Generelt god IT-forståelse og erfaring med å jobbe digitalt i ulike systemer
Erfaring fra utviklingsoppgaver innen HMS-området vil være en fordel

Kjennskap til laboratoriearbeid vil være en fordel

Personlige egenskaper

Vi søker en selvgående, løsningsorientert og initiativrik person som kan jobbe selvstendig med et bredt spekter av HMS-faglige oppgaver. Instituttet er del av en kompleks organisasjon, så den vi ansetter må ha god organisasjonsforståelse. En viktig egenskap er evnen til å holde oversikt og prioritere i en hektisk hverdag. Du må være strukturert, ansvarsbevisst, effektiv og nøyaktig. Det er nødvendig med gode samarbeidsevner, og du må kunne kommunisere tydelig med ulike målgrupper. Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt ved utvelgelsen. Vi vektlegger at våre ansatte skal bidra til et godt og utviklende arbeidsmiljø ved å dele kunnskap og erfaringer og støtte hverandre.

Vi tilbyr
Et hyggelig, internasjonalt arbeidsmiljø i stadig utvikling
En variert stilling med utviklingsmuligheter
lønn som rådgiver (kode 1434) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 543 500 og kr 626 100
fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
trening i arbeidstiden
god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
Søknaden skal inneholde
søknadsbrev
CV

Søknad (med eventuelle vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

HR-leder Ingrid Johannessen, tlf 413 00 101, e-post: ingrid.johannessen@medisin.uio.no

Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Søk stillingen
Søknadsfrist

24. oktober 2021

Arbeidsgiver

Universitetet i Oslo

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Domus Medica
Loading ...
Loading ...

Deadline: 30-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...