Job type: Heltid, Fast

Loading ...

Job content

Helsesekretær/sekretær

DPS ELV/HAM KONTORENHETEN , Sykehuset Innlandet HFDPS Elverum - Hamar har i dag allmennpsykiatriske poliklinikker i Elverum og Hamar, samt en enhet for TSB/LAR og to døgnenheter.
Stillingen er organisert under DPS Elverum-Hamar Kontorenhet, med arbeidssted på døgnpost på Ingeberg.


Ved vår enhet har vi ledig følgende stilling
: 100 % fast stilling som Helsesekretær/sekretær

Søknadsfrist:

01.11.2021

Arbeidsgiver:

Sykehuset Innlandet HF

Sted:

Hamar

Stillingstittel:

Helsesekretær/sekretær

Stillinger:

1

Heltid / Deltid:

Heltid

Ansettelsesform:

Fast

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4441031621


Arbeidsoppgaver
 • Delegert ansvar for turnus og arbeidsoppgaver i GAT
 • Bistå med innleie
 • Bistå med praktisk tilrettelegging rundt pasientbehandling
 • Registrering i pasientjournalsystemet DIPS og være systemansvarlig i Checkware
 • Delta i enhetens daglige virke bl.a. med å være referent på møter
 • Bistå ledelsen med delegerte oppgaver
 • Andre forefallende oppgaver
Kvalifikasjoner
 • Utdanning som helsesekretær. Relevant erfaring og personlig egnethet kan kompensere for kravet om helsesekretærutdanning
 • Erfaring/kompetanse i turnusarbeid og GAT
 • Beherske IT- verktøy
 • Gode norskkunnskaper
Personlige egenskaper
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Evne til å kommunisere godt
 • Høy grad av serviceinnstilling
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt
Vi tilbyr
 • Et hyggelig og interessant arbeidsmiljø
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning


Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.
Skolegata 22, 2317 Hamar, NorgeKontaktinformasjon
Anita Brustad-Johnsen
Kontorleder
91793647Sykehuset Innlandetsoppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi.
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...