Job type: Deltid, Fast

Loading ...

Job content

Er du en engasjert helsefagarbeider, med stor interesse for menneskene rundt deg?

Bo og aktivitet Nord gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 15 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 500 ansatte.

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.

Målet for Bo og aktivitet nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlingskraftige, åpne og inkluderende.

Bjørn Farmannsgate bofellesskap er en døgnbemannet omsorgsbolig som består av seks leiligheter, fellesareal og personalbase. Beboerne er i alderen 23-65 år og har ulike behov for veiledning og tilrettelegging for å kunne leve et aktivt og meningsfylt liv.

Vi har nå ledig stilling som helsefagarbeider på natt, og ser etter deg som er engasjert, pålitelig og som kan bidra til et godt arbeidsmiljø.
Søknadsfrist:
28.10.2021
Arbeidsgiver:
Stavanger kommune
Sted:
Hafrsfjord
Stillingstittel:
Helsefagarbeider 80% stilling som våken nattevakt
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Deltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
80
Webcruiter-ID:
4436474726
Sosial deling :
Arbeidsoppgaver
  • Stillingen inngår i turnus med arbeid hver 3. helg
  • Våken nattevakt med ansvar for seks beboere
  • Føre tilsyn, og arbeide målrettet med den enkelte beboer ihht mål og tiltak i tiltaksplan
  • Håndtere legemidler i tråd med retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune
  • Dokumentere/rapportere i CosDoc: tiltaksplan, observasjoner
  • Noe praktisk arbeid/ vasking
  • Observere beboers helsetilstand og iverksette nødvendige tiltak

Kvalifikasjoner

Helsefagarbeider med autorisasjon

Det er en fordel/krav at du har erfaring fra lignende arbeid.


Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.
Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
Vi ønsker deg som vil være med å gjøre «det lille ekstra» for våre beboere.
Kjennskap til journalsystemet cos doc.
Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse, og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen


Personlige egenskaper
Som nattevakt i Bjørn Farmannsgate er du alene på vakt på natt. Vi er derfor helt avhengig av at du trives med å jobbe selvstendig. Du er voksen, trygg på deg selv og har evne til å ta helsefaglige beslutninger på egenhånd.
Du har en god arbeidsmoral- det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb.
Vi vil gjerne ha med deg på laget som alltid setter beboerne i sentrum og som yter det lille ekstra.
Du har respekt for, og er åpen og vennlig, også overfor mennesker som er annerledes enn deg selv.
Du har generell omsorg for mennesker.
Du er robust og har erfaring med å håndtere vanskelige situasjoner.
Du er fleksibel og har lett for å omstille deg.
Du er oppmerksom på andre menneskers behov og følelser.
Personlige egenskaper vektlegges.
Vi tilbyr

Ansvar, involvering og delaktighet
Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring
Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne
God opplæring og oppfølging, derav nyansatt kurs og oppfølgingssamtaler
Fag- og kompetanseutvikling, herunder ressursgrupper, kurs og TAM, Kap. 9, dokumentasjon m.fl.

Vi er opptatt av faglig og personlig utvikling og du vil bli oppfordret til å delta på interne og eksterne kurs. Tilgang til en stor kursdatabase og e-læringskurs: deriblant Legemiddelhåndteringskurs (krav).
I bofellesskapet har vi et godt, tverrfaglig fagmiljø med erfarne vernepleiere, miljøterapeuter, helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere.
Samarbeid og utvikling av en tverrfaglig ledergruppe, hvor vi stadig søker utvikling av de tjenester som gis.
Veiledning fra ledere og kollegaer. Hos oss er det stor takhøyde og vi liker gode faglige diskusjoner.
Hos oss deler vi kompetanse, derfor har vi jevnlige personal- og kvalitets møter og fagdager.
Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger.
Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet.

Oppstart 01.12.21

Lønn: St. kode 707603 Helsefagarbeider årslønn 352 200 - 431 400

Loading ...
Loading ...

Deadline: 04-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...