Job type: Deltid, Fast

Loading ...

Job content

Trekanten Bofellesskap for eldre personer med demens er tilknyttet Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester. Bofellesskapet ligger i flotte omgivelser på Eiganes.

Vi er til sammen 36 faste ansatte som bistår 26 beboere med å dekke ulike behov de har i forhold til stell og pleie, utdeling av medisiner, motivere til aktivitet samt praktisk bistand.

Bofellesskapet er døgnbemannet; 7 personal på dagtid, 5 personal på kveldstid og 2 personal på nattevakt. Vår personalgruppe består av sykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, pleiemedarbeidere, lærling innen helsefaget og renholdere.

Personalet på Trekanten er myndiggjorte medarbeidere som tar ansvar for egne arbeidsoppgaver, medvirker til et godt arbeidsmiljø og spre trivsel og glede på arbeidsplassen. Vi ønsker å fremstå som profesjonelle utøvere med fokus på en aktiv og meningsfull hverdag for våre beboere - samtidig som vi har et stort hjerte med omsorgsfulle hender.


Søknadsfrist:
31.08.2022
Arbeidsgiver:
Stavanger kommune
Sted:
Stavanger
Stillingstittel:
Helgestilling på Trekanten Bofellesskap
Stillinger:
4
Heltid / Deltid:
Deltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
13
Webcruiter-ID:
4551465857
Sosial deling :
Arbeidsoppgaver

Bistå beboere med personlig hygiene

Tilsyn av beboere

Praktiske gjøremål i avdelingen

Tilberede måltider

Motivere beboerne til aktivitet og deltagelse.

Samarbeid med pårørende og annet fagpersonell

Arbeid i turnus d/a med arbeid hver 3. helg

Kvalifikasjoner

Sykepleie / vernepleierstudenter

Studenter i andre fag eller personer med interesse for denne bruker gruppen kan også søke

Erfaring fra lignede arbeid er en fordel

Hvis du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere språknivå B2. Gjelder ikke søkere av skandinavisk morsmål.

Personlig egnethet blir vektlagt

Personlige egenskaper

Liker å omgås mennesker og er motivert til å yte god omsorg og pleie.

Du har faglige og personlig styrke til å håndtere ulike situasjoner.

Vi vil ha deg med på laget som alltid setter beboerne i sentrum og yter det lille ekstra.

Du har generell omsorg for mennesker.

Du er robust og har erfaring med å håndtere vanskelige situasjoner.

Du er oppmerksom på andre menneskers behov og følelser.

Jobber selvstendig og er arbeidsbevisst.

Arbeider praktisk og strukturert.

Liker utfordringer og er løsningsorientert

Vi tilbyr

Helgestilling hver 3. helg

Trivelig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer

En arbeidsplass med fokus på fagutvikling og et trivelig og lærerikt arbeidsmiljø

Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet.

Lønn pleiemedarbeider 658300: 301.500 - 405.100

Lønn sykepleier / vernepleierstudent 601403: 323.900 - 385.500 (øker etter fullført semester)

Bachelorstudent Helse og sosialfag / allmennlærer 601406: inntil avsluttet 1 år: 301.500 (øker etter fullført semester)

Lønn pleiemedarbeider / assistenter 658300: 288.500 - 391.200

Vi kan tilby følgende bindingsavtale med årlig bonus for sykepleier / vernepleierstudenter:

Arbeid hver 3. helg og minimum 4 uker om sommeren - bonus på 15.000

Arbeid hver 2. helg og minimum 10 måneder - bonus på 10.000

Arbeid hver 2. helg og minimum 6 måneder - bonus på 6.000

Ansettelse skjer fortløpende

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...