Job type: Heltid, Fast

Loading ...

Job content

Org. nr: 881 143 712 Stillingsident: 4431954124 Presentasjon av stillingen:
Statens havarikommisjon (SHK) har som oppgave å undersøke ulykker og alvorlige hendelser innen luftfarts-, jernbane-, veg-, sjøfarts- og forsvarssektoren. Formålet med undersøkelsene er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebygging av ulykker i transport- og forsvarssektoren. Statens havarikommisjon skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld eller ansvar. SHK er lokalisert i moderne lokaler i Lillestrøm.

Duties and responsibilities

Hovedansvaret i stillingen er å lede og videreutvikle avdelingen i takt med etatens oppgaver. Vei- og landforsvarsavdelingen har i dag ti medarbeidere, og i tillegg til alvorlige veitrafikkulykker undersøker avdelingen utvalgte alvorlige ulykker på land innen forsvarssektoren. Formålet er å forbedre sikkerheten og forebygge ulykker og hendelser. Planlegging, iverksetting, oppfølging og kvalitetssikring av undersøkelser i samspill med resten av organisasjonen vil være sentrale oppgaver.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Det kreves relevant utdanning på masternivå.

Gode lederegenskaper vil bli tillagt stor vekt, og søker må ha evne til å utvikle og motivere andre. Erfaring fra ulykkesundersøkelser, prosjektledelse og annet analytisk sikkerhetsarbeid vil også bli vektlagt.

Vei- og landforsvarsavdelingen har en rolle som innebærer betydelig kontakt med nasjonale så vel som internasjonale aktører, og søker må ha god rolleforståelse og beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig godt. Det forventes også at søkeren har god kunnskap om offentlig forvaltning.

Det vil bli lagt stor vekt på at søker har de rette personlige egenskapene, herunder strategisk og analytisk evne, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, viser initiativ og ansvarlighet og har stor arbeidskapasitet.

Avdelingsdirektøren rapporterer direkte til direktør og inngår i Havarikommisjonens ledergruppe. Det forventes at søker bidrar til å drifte og utvikle virksomheten som helhet sammen med direktøren og de andre i ledelsen.

Søker må kunne sikkerhetsklareres til nivå HEMMELIG.

Hva får du hos oss?

Stillingen lønnes som avdelingsdirektør fra kr 950 000 til 1 100 000 avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse.

Vi har fleksibel arbeidstid og overtid kompenseres. Videre har vi et kompetent fagmiljø og gode muligheter for kurs og videreutdanning.

I tillegg får du alle godene ved å være ansatt i staten, det vil blant annet si medlemskap i Statens pensjonskasse, noe som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Havarikommisjonen holder til i flotte lokaler i Lillestrøm med tilgang til parkering.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Andre opplysninger

SHK gjør oppmerksom på at vi benytter bakgrunnssjekk i våre ansettelsesprosesser og at Personalhuset Search & Selection bistår oss i rekrutteringen.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

SHK legger vekt på mangfold og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av alder, kjønn, kulturell bakgrunn, funksjonsevne eller hull i CV.

For mer informasjon om stillingen, kontakt Ida Opaker i Personalhuset Search & Selection tlf.: 952 24 152 eller direktør William J. Bertheussen tlf.: 974 85 770.

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi ber deg derfor om å sende søknad og CV via lenken i annonsen som fører deg inn i SHK sitt rekrutteringssystem. Da kan vi behandle din søknad og dine opplysninger på en trygg og sikker måte.

Contacts

Ida Sofie Opaker, Seniorrådgiver, 952 24 152, ida.opaker@personalhuset.no
William Bertheussen, Direktør, 974 85 770

Location

Sophie Radichs vei 17
2003 Lillestrøm

Apply for position:Click here

Key information:

Employer:Statens havarikommisjon

Reference number:4431954124
Percentage of full-time: 100%
Fast
Application deadline: 14.10.2021


Søknad

Søknadsfrist:

14.10.2021


Om stillingen

Sted:

Sophie Radichs vei 17, 2003 Lillestrøm

Ansettelsesform:

Fast

Heltid/deltid:

Heltid

Antall stillinger:

1

Sektor:

Ikke oppgitt


Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:

Statens havarikommisjon

Adresse:

Sophie Radichs vei 17, 2003 Lillestrøm

Statens havarikommisjon (SHK) har som oppgave å undersøke ulykker og alvorlige hendelser innen luftfarts-, jernbane-, veg-, sjøfarts- og forsvarssektoren. Formålet med undersøkelsene er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebygging av ulykker i transport- og forsvarssektoren. Statens havarikommisjon skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld eller ansvar. SHK er lokalisert i moderne lokaler i Lillestrøm.


Om annonsen

Sist endret:

17.09.2021

Hentet fra:

webcruiter

Referanse:

4431954124_Statens havarikommisjon_webcruiter

Stillingsnummer:

1750429

Loading ...
Loading ...

Deadline: 05-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...