Job type: Fast

Loading ...

Job content

Lindum har 3 forretningsområder: Forurenset Grunn og Deponi, Biologiske Prosesser samt Returtre og Flis. I tillegg har Lindum en rekke datterselskaper. Salgsavdelingen har som oppgave å selge inn avfallsstrømmer til disse 3 forretningsområdene, samt til Lindum sine datterselskap. Denne stillingen vil rapportere til leder for Anbud og kontrakter som er en underavdeling i salgsavdelingen. Arbeidsted vil kunne variere i kombinasjon med hjemmekontor.

Vi søker etter deg som liker en krevende og hektisk hverdag. Du må kunne arbeide selvstendig, være interessert i holde deg oppdatert på salgsporteføljen, utrette praktiske arbeidsoppgaver og være en pådriver for effektiviseringstiltak.


Arbeidsoppgaver vil bestå i:

 • Være en viktig del av Lindums salgsteam med fokus på kontraktsoppfølging
 • Ansvarlig for å effektivisere alle salgstransaksjoner fra inngått salg til fakturering
 • Ansvar for "order to billing" i salgsavdelingen
 • Implementering og vedlikehold av "order to billing" for nye og eksisterende kontrakter
 • Rapportering og oppfølging til fagansvarlige, kontraktseiere og enheter i konsernet
 • Avdekke, kartlegge, måle og rapportere salgsatferd for avdelingen
 • Ansvar for utarbeidelse av kalkyler (innsalg og etter-kalkyler)
 • Representere selskapene hvor det er nødvendig
 • Bistå avdelingen med ulike forefallende oppgaver innenfor avdelingens mandat og ansvarsområde
 • Det må påregnes reising i stillingen (hovedkontor i Drammen), 2-3 dager ved andre lokasjoner som Lindum har


Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdannelse på minimum Bachelor nivå
 • 1-3 års erfaring fra operativt og strategisk innkjøp, herunder ”order to billing”
 • Solid kunnskap innen MS Office, spesielt Excel, samt god systemforståelse
 • Erfaring fra gjenvinning, logistikk, bygg og anlegg, eller større energiselskap
 • Erfaring fra salgsarbeid, anbudsbesvarelser og logistikk
 • Erfaring med kontraktsforhandlinger
 • Erfaring med leverandørkontakt og kontraktsoppfølging


Personlige egenskaper:

 • God økonomiforståelse og gode analytisk ferdigheter
 • Ryddig og strukturert
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Være selvstendig. Kunne leder og avholde møter på ulike nivåer internt og eksternt
 • Serviceinnstilt og gode samarbeidsevner
 • Lojal til selskapets verdier TENK OM- Troverdig, Entusiastisk, Nyskapende, Kunnskapsrike, rOmslige og Miljøbevisste


Lindum fokuser på de menneskelige ressursene og kan tilby:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Faglige utfordringer
 • Lønn etter avtale
Loading ...
Loading ...

Deadline: 31-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...