Grunnskolelærer vikariat

Meløy kommune

View: 171

Update day: 16-05-2023

Location: Ørnes Nordland

Category: Education / Training

Industry:

Job type: Heltid, Vikariat

Loading ...

Job content

Om stillingen:

Enga skole er en 1-10 skole med 117 elever og 26 ansatte for skoleåret 2021-2022

Enga skole ligger på Engavågen i søndre Meløy, i idylliske omgivelser som innbyr til friluftsliv, både til fjells og ved sjø. Stedet har også et aktivt kulturliv om man eksempelvis ønsker å engasjere seg i idrett eller korps.

På Enga skole står læring, trivsel og livsmestring i sentrum. Vi er en inkluderende og helsefremmende skole. Vi møter vi mennesker i utvikling og er opptatte av at alle skal oppleve mestring, både faglig og sosialt.

På Enga skole er vi også opptatt av det fysiske miljøet. Skolen har et stort skoleområde som inviterer til allsidig lek og aktivitet. Skolen har også nær tilknytning til gode turområder. Skolen har videre en trivelig kantine hvor både elever og ansatte kan handle og spise lunsj.

Skolen har ledig en 100% stilling på ungdomstrinnet. I første omgang kan vi ansette frem til 31. januar 2022. Det er mulig at stillingen kan bli utvidet til ut skoleåret.


Arbeidsoppgaver:

Ut over behovet for generell undervisningskompetanse GLU 5-10 er det ønskelig at søkere har kompetanse for undervisning i matematikk. Stillingen kan også innbefatte rådgiverfunksjon om søker har releveant kompetanse.

Det er viktig at du er en trygg klasseleder som har struktur, ro og orden i undervisningen. Du må ha evne til å kommunisere godt med og skape gode relasjoner til både elever, foresatte og kollegaer.

Arbeidsoppgaver vil være

 • Undervisning i alle fag i henhold til nye læreplaner i Fagfornyelsen
 • Planlegging av undervisning, etterarbeid og samarbeidsoppgaver.
 • Delta i skolens utviklingsarbeid
 • Undervise elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning
 • Utarbeide individuelle opplæringsplaner
 • Samarbeide med assistenter for å skape helhetlige opplæringstilbud for elever med IOP


Kvalifikasjoner:

 • Allmenlærer med generell undervisningskompetanse og kompetanse med elever med behov for spesialundervisning
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Utenlandske søkere må kunne dokumentere bestått norskopplæring på minimum nivå B2


Personlige egenskaper:

 • Du er en tydelig og varm voksen med god klasseledelse og positivt elevsyn.
 • Du er god på relasjoner og møter alle elever, kollegaer og foresette med respekt og forståelse
 • Du har god arbeidskapasitet er ansvarsbevisst, jobber selvstendig og strukturert
 • Du har evne til å samarbeide med elever, foresatte og kollegaer
 • Du ser verdien av inkluderende spesialundervisning, er tålmodig, fleksibel og har evne til å håndtere uforutsette hendelser
 • Du er en trygg og tillitsskapende voksenperson og har evnen til å bygge relasjoner til barn og ungdom
 • Som kollega har du evne og lyst til å jobbe i team og har evne og ønske om å være en aktiv deltaker i utviklingen av skolen vår. Du bidrar til å opprettholde et godt og humørfylt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt


Vi tilbyr:

 • En skole med høy trivsel, og med fokus på et felles VI og VÅRE elever.
 • En skole som prioriterer arbeid med et godt læringsmiljø.
 • En arbeidsplass med et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • En arbeidsplass med god struktur og orden på daglig skoledrift
 • Støttende kollegaer med samarbeids- og delekultur


Annet:

 • Vi ber om at referanser oppgis i søknadsteksten
 • Tilsetting i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk
 • Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert.
 • Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden blir etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel
 • Utvidet politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse av stilling.

Ved spørsmål om stillingene ta kontakt med rektor Laila Setvik Loe på telefon 94892071

Loading ...
Loading ...

Deadline: 30-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...