Job type: Heltid

Loading ...

Job content

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

...

(Video unable to load from YouTube. Accept cookie and refresh page to watch video, or click here to open video)

Om stillingen

Ved NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, er det ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis i helsevitenskap (folkehelse).

Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie.

Se mer om instituttet her: www.ntnu.no/ism

Arbeidsoppgaver

Du har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ansvar for undervisning og forskning innen fagområdene folkehelse og helsefremming.

Andre oppgave som inngår i stillingen:

 • veiledning av studenter på ulike nivå innen fagområdene
 • deltakelse i administrativt arbeid

Særskilt ansvarsområde:

 • du skal arbeide med instituttets satsning på forskning innen folkehelse og utvikling og evaluering av helsefremmende tiltak

Du må påregne å bidra med undervisning i eget fagområde på alle studieprogram ved fakultetet.

Kvalifikasjonskrav

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet folkehelse i henhold til krav gjengitt i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 • din doktorgrad, eller tilsvarende vitenskapelige arbeider, må være innen folkehelse og/eller helsefremming
 • dersom du kan dokumentere at avhandlingen er levert, kan søknaden din bli vurdert selv om du ikke har disputert. Dokumentasjon på oppnådd doktorgrad må framvises før du kan tiltre i stillingen

Spesifikke kvalifikasjoner som kreves til stillingen:

 • helsefaglig utdanning med norsk autorisasjon
 • du må beherske et skandinavisk språk og engelsk skriftlig og muntlig

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med folkehelsearbeid i kommunesektoren
 • undervisningserfaring fra universitets- og høgskolesektoren (undervisning, veiledning, simulering/ferdighetstrening m.m.)
 • erfaring med både kvantitativ og kvalitative forskning

Personlige egenskaper

Det vil legges vekt på

 • sterkt faglig engasjement
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å bidra til tverrfaglig samarbeid
 • gode formidlingsevner
 • evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) vil du normalt lønnes fra brutto fra kr 583 500 – kr 715 900 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

...

(Video unable to load from YouTube. Accept cookie and refresh page to watch video, or click here to open video)

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • pedagogisk mappe, der din utdanningsfaglige kompetanse fremstilles systematisk og samlet, jf Dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner ved søknad og ansettelse i vitenskapelig stilling
 • vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider)
 • en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen, med kort redegjørelse for din medvirkning
 • navn, adresse og tlf.nr. til tre relevante referanser

Vi tar hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere din innsats i fellesarbeidene, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlige og mellommenneskelige egenskaper. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

NTNU mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning.
NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Paul Jarle Mork, tlf. 90104615, e-post paul.mork@ntnu.no Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Anita F Bretun, e-post: anita.f.bretun@ntnu.no

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon.

Søknadsfrist: 18.08.2022

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital.
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM) er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling i samfunnsmedisin, sykepleie, primærhelsetjeneste og folkehelse.

Instituttets virksomhet innen både forskning og utdanning er særlig rettet mot primærhelsetjenestens behov. ISM er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, og har rundt 360 ansatte i faste og midlertidige stillinger.


Søknadsfrist

18. august 2022

Arbeidsgiver

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Loading ...
Loading ...

Deadline: 17-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...