Job type: Heltid

Loading ...

Job content

Forskningskoordinator

Kreftklinikken, Avdeling for blodsykdommer, Poliklinikk blodsykdommer, Oslo universitetssykehus, UllevålOslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Avdeling for blodsykdommer behandler pasienter med ondartede blodsykdommer som leukemi, myelodysplastisk syndrom og myelomatose i tillegg til blodsykdommer som ikke er relatert til kreft (blødersykdom, venetrombose, aplastisk anemi og andre). Avdelingen er i kontinuerlig utvikling og endring. Avdelingen har forskningsaktiviteter på de fleste områder hvor avdelingen har et behandlingstilbud. Oslo myelomatosesenter, som er en del av Avdeling for blodsykdommer, er en sentral del av forskningsaktiviteten. Oslo myelomatosesenter er lokalisert i 3.etasje i bygg 20 ved Ullevål sykehus.
Forskningsaktiviteten er en integrert del av den kliniske aktiviteten med poliklinikk i samme lokaler. Det er samlet ca. 25-30 personer knyttet til myelomatosesenterets aktivitet ved Ullevål sykehus. Vi søker nå 1 forskningskoordinator i 100% stilling

Engasjementet er fra 02.01.2023 - 01.01.2024, med mulighet for forlengelse og eventuell fast stilling.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Søknadsfrist:

01.12.2022

Arbeidsgiver:

Oslo universitetssykehus HF

Stillingstittel:

Forskningskoordinator

Stillinger:

1

Heltid / Deltid:

Heltid

Ansettelsesform:

Engasjement

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4586861504

Startdato:

02.01.2023

Sluttdato:

01.01.2024


Arbeidsoppgaver

Oppgavene er relatert til våre egne akademiske studier. Per i dag har vi 4 studier hvor vi er sponsor; REMNANT, REST, CONPET og Targovax-studien.. I tillegg har vi et kvalitetsregister for myelomatose som vi ønsker å videreutvikle.

Arbeid med våre egne akademiske studier

Lage og opprettholde Investigator site file (ISF)


Lage og opprettholde Trial master file (TMF)


Support til andre studiesentre som deltar i senterets studier


Databasearbeid/ «superbruker» (Viedoc)


AE/SAE-rapportering til legemiddelbedrift

Forefallende administrativt arbeid i de aktuelle studiene

Forskningskoordinatoren vil jobbe nært med to andre i tilsvarende funksjoner. I tillegg er det et tett samarbeid med resten av gruppen, som består av 15 studiesykepleiere, 4 sekretærer, 2 lab-personell, 4 PhD-studenter, og lederen av gruppen.

Kvalifikasjoner

Ønskelig med relevant utdanning på minst bachelornivå. Helseutdanning som sykepleier, bioingeniør, farmasøyt og andre, er aktuelle, men bakgrunnen kan også være fra arbeid med administrasjon f.eks. fra næringsliv eller juss, arbeid med databaser osv.

Ønskelig med relevant erfaring fra eksempelvis medisinsk forskning, offentlige organer, sykehus, legemiddelsbedrifter, CROer eller annet næringsliv.

Erfaring med administrasjon og databasearbeid.


Gode norsk og engelskkunnskaper.

Erfaring med kliniske studier er en fordel. Enten fra regulatorisk side, fra studiesiden eller fra firmasiden, men er ikke et krav.


Personlige egenskaper

Vi søker en ansvarlig og fleksibel person

Vi ønsker en medarbeider med evne til å arbeide selvstendig og som vil bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø

Gode samarbeidsevner og relasjonsbyggende egenskaper

Strukturert og nøyaktig

Åpen for nye utfordringer, initiativrik

Stort faglig engasjement i klinisk arbeid og forskning

Vi tilbyr

    Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger

    Flexitidordning


    Deltagelse ved internasjonale kongresser og møter knyttet til kliniske studier
    Variert jobb med rom for og ønske om utvikling
Oslo universitetssykehus, Ullevål, Kirkeveien 166, 0450 Oslo, NorgeKontaktinformasjon
Fredrik Hellem Schjesvold
Seksjonsleder
99697796

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...