Job type: Deltid

Loading ...

Job content

Forskningskoordinator

BArne- og ungdomsklinikken, Seksjon for kreft og blodsykdommer, RikshospitaletFor å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Det lyses ut 90 % forskningskoordinatorstilling til «ALL-STAR-studien» som sannsynligvis vil bli delt opp i to stillinger på henholdsvis 40 og 50 % fra 01.01.22 – 31.12.22, med mulighet for forlengelse. Prosjektet «ALL-STAR» er en nordisk oppfølgingsstudie etter behandling av leukemi hos barn der deltakerne både utfører kliniske undersøkelser og svarer på elektronisk spørreskjema. De kliniske undersøkelsene skjer i forbindelse med rutineoppfølging etter leukemibehandling på barnekreftpoliklinikken på BAR Rikshospitalet, og forskningskoordinatoren vil selv gjennomføre flere av undersøkelsene. Hovedmålet for prosjektet er å kartlegge bl.a helsetilstand, psykososiale faktorer, fysisk aktivitet og fysisk form hos barn og ungdom i alderen 8-18 år, som har avsluttet behandling for akutt lymfatisk leukemi (ALL) for minst ett år siden.
Koordinatorstillingen vil først og fremst være lokalisert til Barne- og ungdomsklinikken på Rikshospitalet og utgjøre et viktig bindeledd mellom de ulike delstudiene i forskningsprosjektet. Det legges vekt på kjennskap til pasientgruppen/problemstillingen, god orden/gjennomføringsevne, erfaring med koordinering av forskningsprosjekter og personlig egnethet. Det er ønskelig med helsefaglig bakgrunn, gode IT-kunnskaper, erfaring med økonomistyring og kjennskap til journalsystemet DIPS.

Vi ber om at 2 referansepersoner oppgis i søknaden. Vi forutsetter at søkere behersker engelsk og et skandinavisk språk både muntlig og skriftlig. Vi gjør oppmerksom på at attester ikke returneres. Kun søkere som leverer søknader elektronisk vil bli vurdert.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
Søknadsfrist:

17.10.2021

Arbeidsgiver:

Oslo universitetssykehus HF

Sted:

Oslo

Stillingstittel:

Forskningskoordinator

Stillinger:

2

Heltid / Deltid:

Deltid

Ansettelsesform:

Engasjement

Stillingsprosent:

50, 40

Webcruiter-ID:

4435266542

Startdato:

01.01.2022

Sluttdato:

31.12.2022


Arbeidsoppgaver
 • Koordinering, gjennomføring, datainnsamling og formidling av forskningsresultater i studien «ALL-STAR»
 • Rekruttering og oppfølging av studiedeltakerne i Oslo
 • Kontakt med og oppfølging av nasjonale og internasjonale
  forskningspartnere
 • Bistå i økonomistyringen av forskningsprosjektet
 • Registrering av forskningsdata
Kvalifikasjoner
 • Høyskolenivå
 • Adekvat helsefaglig utdannelse og erfaring
 • Erfaring med gjennomføring av kliniske forskningsprosjekter
Vi tilbyr
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «»knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.
Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo, NorgeKontaktinformasjon
Ellen Ruud
Klinikkleder
41510330

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 25-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...