Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Å opprettholde en sterk innovasjonsinnsats er en av Borregaards strategiske prioriteringer, og bærekraft er avgjørende i våre innovasjonsprosesser. Forskning og utvikling har over tid resultert i bærekraftige løsninger som svarer på langsiktige globale utfordringer. Vi er overbevist om at denne sterke trenden representerer en stor mulighet for oss som selskap.

Borregaards forskningssenter i Sarpsborg har rundt 70 ansatte med stor kjemifaglig bredde, mye spisskompetanse og stort engasjement. Nå søker vi en kjemiingeniør eller forsker til Borregaards forskningsgruppe for biopolymerer. Gruppen har en stor og sammensatt portefølje av prosjekter knyttet til Borregaards bioraffineri i Sarpsborg og internasjonale produksjonsenheter. Arbeidet omfatter både innovasjonsprosjekter og prosessoptimaliseringer.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle nye ligninprosesser og -produkter i laboratoriet og i produksjonsskala
 • Utvikling av applikasjonstester i nye forretningsområder for ligninbaserte biopolymerer og cellulosefibriller
 • Planlegging, praktisk gjennomføring og dokumentasjon av laboratoriearbeid
 • Prosjektarbeid i et tverrfaglig internasjonalt miljø
 • Bidra til innovasjon på tvers av markedssegmentene i Borregaard

Kvalifikasjoner:

 • B.Sc. eller M.Sc i kjemi
 • Behersker engelsk, både skriftlig og muntlig

Vi søker deg som:

 • er innovativ og evner å kombinere kunnskap og tenke nytt
 • er både ivrig og tålmodig
 • jobber godt i ulike team
 • er kommersielt orientert og interessert
 • kommuniserer godt tverrfaglig på ulike organisasjonsnivå
 • er glad i å dele kunnskap med dine kollegaer
 • er løsningsorientert

Vårt arbeidsmiljø:

Miljøet i forskningsavdelingen er dynamisk og målrettet, med varierte arbeidsoppgaver og stor mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag.

Forskerne samarbeider på tvers av gruppene og arbeider tett med kollegaer i kommersiell avdeling, analyse og produksjon. Kommunikasjon og samarbeid med Borregaards internasjonale salgsorganisasjon og møter med kunder, som i all hovedsak er utenfor Skandinavia, vil også være aktuelt.

Arbeidsspråket i forskningsavdelingen er norsk, men all rapportering foregår på engelsk og det må forventes å snakke engelsk i arbeidshverdagen.

Vi tilbyr:

 • et internasjonalt selskap som bidrar til å bevege samfunnet fra sort til grønt karbon
 • et selskap som satser mye og langsiktig på innovasjon
 • et stort, kompetent og tverrfaglig arbeidsmiljø der hver og én gjør en forskjell
 • en sterk bedriftskultur som bidrar til felles verdigrunnlag på tvers av funksjoner, virksomhetsområder og geografiske grenser.

Søknadsfrist: 27.08.23

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til gruppeleder for Biopolymers R&D Anne-Grethe Strømnes tlf: 995 05 818. Har du spørsmål rundt rekrutteringsprosessen, kontakt HR-partner Silje Sandbukt Simonsen tlf:404 52 107.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 01-04-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...