Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region øst dekker fylkene Innlandet og Viken, med unntak av tidligere Buskerud. I tillegg har vi fire familievernkontor i Oslo.

Regionkontoret ligger i Lillestrøm.

Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Vi er i gang med omstillingsprosesser og står foran store og spennende endringer. Vil du være med?

Familievernkontoret Østfold har avdelinger i Moss, Askim og Fredrikstad. Kontoret betjener befolkningen i alle kommunene i Østfold. Vi er til sammen 35 ansatte, og vi utfører terapi og rådgivning ved samlivsvansker og familiekonflikter, samt lovpålagte meklingsoppgaver. Kontorets ansatte arbeider aktivt med forebyggende og ekstern virksomhet, og samarbeider med andre instanser til det beste for par, foreldre, barn og deres familier.

Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

Ved familievernkontoret Østfold, avdeling Moss, har vi ledig fast 100 % stilling som psykolog/psykologspesialist/familieterapeut med oppstart ca. 01.01.2023. Hos oss vil du være en del av et spennende fagmiljø som er opptatt av å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse.

Familievernkontoret Østfold består av tre avdelinger lokalisert i hhv. Moss, Askim og Fredrikstad. Vi er tilsammen 35 ansatte med variert, faglig utdanningsbakgrunn og erfaring. Avdelingen i Moss har tre psykologer og tre familieterapeuter, samt to kontorfaglige ansatte.

Familievernet gir tilbud til familier, par og barn som selv oppsøker tjenesten med ulike typer relasjonsproblemer. Tjenestetilbudet består av familie- og parterapi, grupper, kurs, mekling og bistand til foreldresamarbeid der foreldrene ikke bor sammen.

Familievernet utfører lovpålagt mekling mellom foreldre med formål om å hjelpe dem til å finne gode løsninger for barn etter samlivsbrudd.

Hva vil arbeidsdagen din bestå av?
 • Terapi og rådgiving for familier, par og enkeltpersoner med samlivs- og relasjonsvansker
 • Mekling for foreldre etter ekteskaps- og barneloven
 • Utadrettet og forebyggende arbeid som grupper, veiledning, undervisning og kurs
 • Fagutviklingsarbeid

Hvilken bakgrunn har du?
 • Til psykologstillingen kreves profesjonsutdannelse i psykologi og autorisasjon som psykolog.
 • Til familieterapeutstillingen kreves minimum 3 årig relevant utdanning på høyskole eller universitetsnivå, og relevant videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng, helst i familieterapi.
 • Det kreves gode kliniske ferdigheter og erfaring fra relevant terapeutisk arbeid.
 • Det er en forutsetning at du har erfaring med barne- og familiesamtaler.
 • Det er ønskelig at du har erfaring og interesse for og med parterapi
 • Det er ønskelig at du har erfaring og interesse fra arbeid med vold/aggresjon og konflikter
 • Det er ønskelig at du har erfaring og interesse for å holde kurs/drive opplysningsarbeid
 • Kjennskap til tjenesten vil være fordelaktig

Hvem ser vi etter?

Vi ønsker oss en kollega som har stor arbeidskapasitet, og som har svært gode samarbeidsevner.

I tillegg ser vi etter en kollega som er initiativrik og som har gode kommunikasjonsferdigher, både skriftlig og muntlig.

Vi ønsker oss en kollega som har interesse og kjennskap til familieverntjenesten, og som er opptatt av forebyggende virksomhet, og som vil være med på å videreutvikle tjenesten.

For oss er det også svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben, og det vil bli tatt med i den totale vurderingen.

Hva får du hos oss?
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 0794 som psykolog, p.t. kr 573 900 - 728 100 pr. år (ltr. 62-75) eller 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 728 100 - 839 900 pr.år (ltr. 75-80).
 • Som familieterapeut er stillingen plassert i stillingskode 1173 klinisk sosionom, 1496 klinisk barnevernspedagog, lønnsramme 18, alt. 8-11, p.t. kr 478 300 - 636 700.- pr. år (ltr. 51-68), eller 1534 spesialutdannet miljøterapeut, 1185 spesialutdannet sosionom, 1510 spesialutdannet barnevernspedagog, lønnsramme 18, alt. 7-11, p.t. kr 478 300 - 636 700.- pr. år (ltr. 51-68).
 • Lønn og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenetstepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Vi kan også tilby:
 • Fleksibel arbeidstid innenfor bestemte rammer
 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt og engasjert fagmiljø
 • Gode muligheter for kurs- og kompetanseheving
 • Du får være med på å løfte oss faglig, slik at vi kan gi barn, unge og familier et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv
 • Mulighet til å trene en time pr. uke i arbeidstiden

Opplysninger til deg som søker
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er p.t. lagt til vår avdeling i Moss.
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern
 • 6-10, og forskrift om politiattest
 • 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon
 • Suzanne Walther, enhetsleder familievernkontoret Østfold
  • tlf. 466 16 458
 • Nina Hauge, teamleder avd. Moss
  • tlf. 466 18 231/482 47 444
Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse skal tas med ved et eventuelt intervju eller legges ved elektronisk.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 01-07-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...