Loading ...

Job content

Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler oppretter en ny stilling som fagrådgiver i arbeid med medisinsk teknisk utstyr og prosedyrer, og søker nå kandidater til den. Stillingen tilhører avdeling Nye metoder. Vil du bli vår kollega? Les mer her!

Hvem er vi?

Sykehusinnkjøp HF er et nasjonalt foretak som leverer innkjøp og innkjøpsrelaterte tjenester for norske sykehus. Vi eies av de fire regionale helseforetakene, som også er våre oppdragsgivere. Hovedkontoret vårt ligger i Vadsø, og vi har divisjonskontor i hele landet. For mer informasjon, se www.sykehusinnkjop.no.

Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler har kontorer på Grev Wedels plass i Oslo, og det er her stillingen som er utlyst vil ha kontorplass.Divisjonen har ca. 40 ansatte, hvorav 9 arbeider i avdeling Nye metoder.

I divisjon legemidlergjennomfører vi anskaffelser av legemidler og andre apotekvarer på vegne av de regionale helseforetakene. Vi gjennomfører også forhandlinger om legemidler og håndterer masterdata i oppgjørsordningen mellom Apotekforeningen og de regionale helseforetakene. Divisjonen har en innkjøpsportefølje med verdi på over 12 milliarder kroner, og arbeider tett med fagpersoner og andre bidragsytere. Visjonen vår er å bidra til mer og bedre pasientbehandling gjennom gode innkjøp av legemidler. Som en stor aktør innenfor offentlig innkjøp har vi også fokus på å ivareta vårt samfunns- og miljøansvar.

De regionale helseforetakene har ansvar for Nye metoder (www.nyemetoder.no), et felles system for å beslutte hvilke behandlingsmetoder som kan tilbys i spesialisthelsetjenesten. Sykehusinnkjøp HF foretar prisforhandlinger med leverandørene for Nye metoder. Utfallet av forhandlingene bringes til Beslutningsforum som tar stilling til om en metode kan innføres eller ikke.

Hva kommer du til å jobbe med?

Sykehusinnkjøp HF får nå utvidet vårt ansvar til å også omfatte forhandlinger om andre typer behandlingsmetoder enn legemidler. De nye ansvarsområdene inkludere blant annet annet medisinske tester, teknologier og utstyr. Dette vil være området du kommer til å jobbe innenfor, ofte i tett samarbeid med kollegaer fra andre avdelinger med ekspertise på anskaffelse av medisinsk utstyr.

Det er viktig for oss at du har interesse og forståelse for spesialisthelsetjenesten generelt og medisinsk utstyr og teknologier spesielt. Du vil også bidra til å forbedre våre interne prosesser, maler og rutiner samt delta i utredningsoppdrag og utviklingsarbeid i samarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.


Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle Sykehusinnkjøps rolle i metodevurdering av medisinske tester, teknologier, utstyr med mer
 • Videreutvikle prosesser, maler og rutiner for medisinsk utstyr i samarbeid med andre avdelinger i Sykehusinnkjøp HF
 • Gjennomføre forhandlinger og utarbeide forhandlingsnotat (prisnotat) som understøtter beslutning om finansiering
 • Utvikle rutiner for å koordinere forhandlingene med eventuelle anskaffelsesprosesser
 • Ha tett dialog med helsepersonell, leverandører og andre samarbeidspartnere
 • Jobbe aktivt mot de øvrige divisjonene og avdelingene internt for å identifisere nye områder som bør meldes inn til Nye metoder
 • Implementere beslutninger i planarbeid og anskaffelser
 • Gjennomføre andre oppgaver i avdelingen etter behov

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå innen helseøkonomi, ingeniør, medisin eller annet relevant fagområde. Høy realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra arbeid med medisinsk utstyr tillegges vekt (f.eks. anskaffelse av medisinsk teknisk utstyr og laboratorieutstyr)
 • Kjennskap til systemet Nye metoder og spesialisthelsetjenestens ansvarsområde
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God kunnskap og erfaring med relevante IT-verktøy (vi bruker Microsoft-programvare i dag)
 • Kjennskap til Excel er en fordel
 • Personlig egnethet tillegges særlig vekt

Personlige egenskaper

 • Ansvarlig– du er nøyaktig, serviceinnstilt og selvstendig
 • Handlekraftig– du tar initiativ og evner å lede og gjennomføre prosesser på en systematisk måte også i uoppgått terreng
 • Kommuniserende– du er tydelig både muntlig og skriftlig, innbyr til dialog og samarbeider godt
 • Endringsvillig– du er fleksibel og evner å raskt ta på deg nye oppgaver
 • Analytisk– du har god analytisk kompetanse og ser forbedringsmuligheter
 • Helhetstenkende– du evner å se Sykehusinnkjøps bidrag til forbedring av spesialisthelsetjenesten

Vi tilbyr

 • En jobb med et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende, utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Muligheter til å utvikle din egen kompetanse, stilling og avdeling
 • Deltakelse i et ledende fagmiljø med fokus på faglig kunnskap, kvalitet og etikk
 • Betingelser etter avtale og kvalifikasjoner
 • Pensjonsordning i KLP og gode forsikringsordninger

Søkerlistene våre er offentlige, og hvis du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge og du får anledning til å trekke søknaden, jf. offentleglova §25.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 04-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...