Loading ...

Job content

Due Miljø ASer et selskap som utvikler og leverer unik miljøteknologi som omdanner avfall til høyverdige sluttprodukter. Vi har blant annet utviklet patentert teknologi som skaper merverdi i forhold til utnyttelse av ulike typer restråstoff fra sjømat. Vi er nå klar for å introdusere vår teknologi i markedet og søker etter en dedikert medarbeider som har teknisk og merkantil bakgrunn, samt gode relasjonsskapende evner. Stillingen er nyopprettet og inngår i Eagle-konsernetsmålrettede strategi i forhold til satsing på miljø- og energieffektiv teknologi.

Stillingen skal jobbe mot nye og eksisterende kunder og være en aktiv partner og støttespiller for kunder som ønsker å anvende vår teknologi.

Stillingen vil ha stor frihet under ansvar og jobbe selvstendig både mot sluttbrukere, leverandører og interne/eksterne test- og forskningsmiljøer. Stillingen vil samarbeide tett med Eagle-konsernets øvrige søsterselskaper i Norge, primært Rena Quality Groupog Eagle Technology.

Vi er fleksible på lokalisering av stillingen, men man må regne med ukentlig reisevirksomhet både mot kunder og internt i konsernet. Stillingen rapporterer direkte til daglig leder.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle salgsfunksjonen i selskapet
 • Kartlegge nye kunder og utøve oppsøkende salg
 • Presentere og tilrettelegge for utleie og bruk av vår mobile testlab for restråstoffbehandling mot utvalgte kunder
 • Være kundens rådgiver gjennom de ulike tekniske og merkantile fasene fra testlab og dimensjonering til idriftsettelse av anlegg
 • Utarbeidelse og oppfølging av tilbud basert på tekniske spesifikasjoner
 • Overordnet prosjektledelse for planlegging og gjennomføring av kundeleveranser
 • Salg av andre produkt- og systemløsninger knytte til Eagle Gruppens miljøteknologi portefølje

Kvalifikasjoner:

 • Høyere teknisk eller merkantil utdannelse
 • Kunnskap og erfaring med teknisk salg gjerne fra prosess og næringsmiddelindustrien
 • Kjennskap til membran- og separasjonsanlegg er en fordel, men ikke noe krav
 • Evne til å jobbe selvstendig, være relasjonsskapende og skape tillit

For stillingen kan vi tilby:

 • En unik mulighet til å bidra til det grønne skiftet i en organisasjon med miljø og teknologi som verdidrivere
 • Støtte i et kompetent teknisk miljø som omfatter design-, prosess, - automasjon-, og kjemiingeniører, samt 40 års industriell erfaring
 • Langsiktig og målbevisst satsning på forskning og utvikling
 • Direkte tilgang til internasjonalt konkurransedyktig produksjonsfasiliteter.

For den rette personen, vil stillingen gi muligheter for stor faglig utvikling innenfor en miljøvennlig vekstbransje i et konsern med internasjonale ambisjoner.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 30-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...