Job type: Fast

Loading ...

Job content

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

Fagskolen i Nord, som forestår høyere yrkesfaglig utdanning, har ledig fast stilling som ingeniør innen automatisering med arbeidssted Tromsø.


Ansvars-/arbeidsoppgaver:


 • Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskolen) i Tromsø forestår en samlingsbasert utdanning med nettstøtte der ansatte ingeniør bidrar med tilrettelegging og fasilitering for at studentene skal oppnå læringsutbytte.
 • Tilrettelegge for læring for studenter og bidra i utviklingsoppgaver og prosjekter, internt og sammen med næringen, for styrking av fagskolens tilbud innen elektrofag.
 • Delta i prosjektrelaterte oppgaver knyttet til utvikling av fagskolens læremateriell og bidra til kompetanseutvikling innen elektrofag.
 • Sammen med kolleger og fagskolens ledelse, tilrettelegge for et godt og effektivt læringsmiljø for våre studenter.


Kvalifikasjonskrav:

 • Utdanning med minimum av 180 studiepoeng (BSc / MSc), med bakgrunn innen fagområder innen elektro.
 • Arbeidserfaring innen automatisering.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.


Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids og kommunikasjonsferdigheter og kunne arbeide selvstendig og i team
 • Kunne utvikle egen kompetanse og å dele sitt arbeide og sine erfaringer med sine kollegaer
 • Kunne utvikle kvaliteten på sitt arbeid og koordinere denne aktiviteten med sitt kollegium


Vi tilbyr:

 • Utfordrende oppgaver i en fagskole som forestår høyere yrkesfaglig utdanning og som skal gi utdanningstilbud utviklet i tett samarbeid med lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer og innovativt miljø med moderne teknologi og utstyr
 • Faglig oppdatering
 • Fleksible arbeidsoppgaver og arbeidstider
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger


Om oss:

Fagskolen i Nord er eid av Troms og Finnmark fylkeskommune og tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning til lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv innenfor en rekke fagområder med et omfang fra 60 til 120 studiepoeng, akkreditert av NOKUT. Vi er lokalisert med avdelinger i Tromsø, Harstad, Skjervøy, Honningsvåg og Kirkenes. Info om fagskolen: https://fagskoleninord.no/.

Avdelingen for Elektro, elektronikk og datafag har gateadressen Sommerfeldtsgaten 74/76, Tromsø. Vi tilbyr i dag 3 samlingsbaserte studier som hver gir 120 studiepoeng over 3 studieår innen fordypning Elkraft, Automatisering og IT-drift og sikkerhet. Hvert kull er på samlinger 5 uker ved avdelingen i Tromsø i løpet av ett studieår. Utdanningen består av læringsaktiviteter på nett og samlinger med laborasjoner, caser og gruppeoppgaver. Vi disponerer gode lab muligheter innen elektrofag, automasjon og datafag.


Søknaden skal inneholde:

Søknadsbrev og CV,vitnemål, attester

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).
2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad skal sendes elektroniskivårt rekrutteringssystemEasycruit.


Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 01.03.23

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.


Kontaktinfo

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med avdelingsleder ved fagskolen i Nord

Even Arild Kilvær Tlf : 48 11 55 73


Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 02-07-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...