Position: Mid-Senior level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Om stillingenEnhetsleder for Internservice helse og mestring rapporterer til kommunalsjef for organisasjon og utvikling og deltar i sektorens ledergruppe. Enheten består av 14 dyktige ansatte som utfører ulike service- og merkantile tjenester for helse- og omsorgssektoren. Tjenestene er knyttet til turnusplanlegging, lønnsarbeide, resepsjon, beregning av brukerbetaling med mer. Enhetsleder vil ha ansvaret for fag, personal og økonomi. Stillingen er operativ og vil inneholde aktiv deltakelse i det praktiske arbeidet med å gi støtte, veiledning og råd til ledere i helse- og omsorgssektoren.Vi søker en leder som kan bidra til å sikre en helhetlig utvikling av kommunen i tråd med gjeldende planer og målsettinger. Et overordnet mål er å fremme utvikling, innovasjon og effektivisering av tjenestene i egen enhet og i kommunen for øvrig.ArbeidsoppgaverØkonomi
 • Sikre god og kostnadseffektiv drift innenfor tildelt økonomisk ramme
 • Proaktiv oppfølging av sektorens eget budsjett og regnskap, herunder tett oppfølging ved økonomiske avvik
 • Følge opp styringssignaler og administrative beslutninger
Personal
 • Sørge for systematisk oppfølging og utvikling av alle medarbeiderne i enheten
 • Sikre og fremme et helsefremmende, trygt og godt arbeidsmiljø
 • Sikre riktig kompetanse, både gjennom rekruttering og ha målsetning om å løfte og utvikle eksisterende kompetanse.
 • Aktiv sykefraværsoppfølging
Fag
 • Enhetsleder skal delta aktivt i det operative arbeidet med å gi støtte, råd og veiledning om ulike fagområder som turnus, arbeidstidsregler, ressursstyring og ressursplanlegging
 • Legge til rette for og delta aktivt i partssamarbeid med tillitsvalgte
 • Samarbeide tett med enheter og virksomheter i helse og mestring
 • Det er aktuelt med superbrukeransvar og ansvar for tilgangsstyring til ulike systemer og applikasjoner som blir brukt innenfor fagområdene
 • Prosjektdeltakelse og -ledelse
Kvalifikasjoner
 • 3-årig høyere utdanning innenfor et relevant fagområde som helse, HR, økonomi, administrasjon, ledelse eller tilsvarende
 • Generelt gode IKT-kunnskaper er nødvendig for å lykkes i jobben
 • Det er ønskelig med ledererfaring
 • Erfaring fra offentlig sektor kan være en fordel
 • Lederen må ha god økonomisk forståelse
 • Solid og relevant erfaring kan kompensere for høyere utdanning
 • Norskkunnskaper på et akademisk nivå
Personlige egenskaper
 • Strukturert og analytisk
 • God til å samarbeide, vennlig og relasjonelt sterk
 • Selvstendig og initiativrik
 • Rolig og stabil, fleksibel og må tåle høyt arbeidstempo
Vi tilbyrFor oss er det viktig at du trives, derfor jobber vi stadig med å utvikle oss som arbeidsgiver.Hos Oss Vil Du Få
 • En viktig, spennende og utfordrende jobb
 • Du vil bidra til å utføre et viktig samfunnsoppdrag sammen med andre
 • Du blir en del av et sterkt fagmiljø med store muligheter for utvikling av tjenesten
 • Godt arbeidsmiljø, kompetente medarbeidere, samarbeid og vilje til å dele kunnskap
 • Kommunale pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Stillingen er unntatt bestemmelsene om arbeidstid
Loading ...
Loading ...

Deadline: 11-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...