Én person, én identitet

Politiets IT-enhet

View: 90

Update day: 15-05-2023

Location: Oslo City Oslo

Category: Executive management

Industry:

Job type: Fast

Loading ...

Job content

IT er kritisk i alt politiet gjør! Politiet skal kunne utføre et oppdrag der det skjer - når det skjer. Teknologi er alltid en integrert del av oppdraget. Politiets IT-løsninger må derfor fungere hele døgnet, 365 dager i året.

Teknologer med et oppdrag

Politiets IT-enhet (PIT) er politiets samarbeidspartner på IT-siden. Vi Vi er en egen organisasjon med over 700 engasjerte medarbeidere som brenner for å tilby sikre og brukervennlige løsninger til politiet og borgerne våre. Vi vet at effektivt politiarbeid ikke kan gjøres uten fremtidsrettet teknologi. Nå står vi midt i en digital transformasjon som betyr endringer i arbeidsform, teknologi og kultur - der teknologene og teknologi er en driver for innovasjon på alle områder. Dette er en spennende reise vi håper du vil være med på!


Én person, én identitet i politiet, Norge og Schengen

Ett av teamene vi rekrutterer til er Pass og ID teamet. De jobber hver dag med å fornye og videreutvikle løsninger for å sikre at en person kun har én identitet i Norge. Dette bidrar til forebygging og bekjempelse av kriminalitet hvor falsk ID eller misbruk av ID kan unngås. Vi jobber tett med brukerne og tar samfunnsansvaret vårt på alvor - vi jobber for å holde Norge trygt!

Er dette noe du ønsker å være med på? Blir du motivert av å løse problemer i samarbeid med andre? Er du nysgjerrig på hvordan vi kan utnytte teknologi for å løse politiets samfunnsoppdrag? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Vi tror det er viktig for deg med

 • hybridkontor og fleksibel arbeidstid
 • et miljø der du og din fagkompetanse er høyt prioritert!
 • medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon)
 • gode arbeidsbetingelser med blant annet sommertid og to timer trening i arbeidstiden per uke
 • Lønnsspenn på kr. 650 000 – 960 000 per år i stillingskode 1434 rådgiver/ 1364 seniorrådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere

I tillegg synes vi det er viktig

 • å være en dedikert ledelse som er opptatt av at DU er viktig for at VI skal levere
 • å dra på konferanser og kurs for å øke din kompetanse (Kafka Summit, KubeCon, JavaZone etc.)
 • at du ser verdi i å delta og bidra på Open spaces, hackatons, lesesirkel, kompetansedager m.m.
  med sosiale miljø for gaming, musikk og D&D, samt organiserte idrettslag, orkester og kor
 • å tilby sykkelgarasje og garderobe
 • at vår velferdsgruppe sponser aktiviteter og nye initiativ man vil dele med kollegaer

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • arbeidserfaring med utvikling i Java
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå (bachelor/master). Lang relevant erfaring med utvikling kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Ved å søke jobb i Politiets IT-enhet samtykker du til at det utføres en skikkethetsvurdering av deg. En skikkethetsvurdering er en kontroll som retter seg mot andre forhold enn de som undersøkes for utstedelse av politiattest
 • stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG og autorisasjon. Du må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG og autoriseres før tiltredelse Les mer her: https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/

Det er ønskelig at du har

 • kjennskap til Angular/React
 • erfaring med MS SQL eller andre relasjonsdatabaser
 • erfaring med utvikling og konsumering av webtjenester (REST/JSON)
 • erfaring med Kubernetes og/eller Azure tjenester
 • erfaring med Git og CI/CD pipelines
 • erfaring med testautomatisering og verktøy for testing av tjenester

Vi synes det er topp om du

 • er nysgjerrig på folk og teknologi
 • tar initiativ og motiveres av å spille de rundt deg gode
 • ønsker å bidra på fagarenaer i organisasjonen
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Politiets IT-enhet har behov for utviklere i flere team, og det vil være mulighet for endring av team.

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.


Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 29-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...