Job type: Heltid, Fast

Loading ...

Job content

Det er ledig en fast stilling som eksamenskoordinator (rådgiver SKO 1434) i seksjon for undervisningsplanlegging, ledelsesstøtte og kommunikasjon ved Institutt for klinisk medisin. Instituttet administrerer fem av åtte moduler ved profesjonsstudiet i medisin og har ansvar for avvikling av OSKE-eksamen i flere moduler samt Fagprøve for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits. Seksjon har per i dag 14 medarbeidere, hvorav seks koordinatorer og en fagansvarlig utgjør undervisningsenheten.

Som følgende av kommende ledighet i stilling søker vi nå en flink og selvstendig medarbeider til vår undervisningsenhet.

Stillingen vil ha følgende arbeidsoppgaver
Planlegge, forberede og gjennomføre OSCE-eksamener og Fagprøve for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits i tett samvirke med eksamenskommisjonene
Avlaste modulkoordinatorene i deres arbeid
Ivareta andre oppgaver på seksjonens ansvarsområde
Kvalifikasjonskrav
Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
Relevant arbeidserfaring fra studieadministrativt arbeid, koordinatorrolle el.l.
Gode IT-kunnskaper
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Erfaring med FS/TP vil telle positivt
Personlige egenskaper

Vi søker deg som kan være pådriver i arbeidsprosesser som involverer mange aktører og takle perioder med stort arbeidspress. Du må kunne arbeide effektivt og systematisk, sette deg raskt inn i nye oppgaver og ha evne til å håndtere flere oppgaver samtidig. Du må være selvstendig samtidig som du evner å arbeide godt i team med andre. Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi tilbyr
Et godt arbeidsmiljø
Utfordrende arbeidsoppgaver med stor grad av selvstendighet
Gode utviklingsmuligheter faglig og personlig
Lønn som stillingstittel kode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 563 900 og kr 650 300 avhengig av kompetanse og ansiennitet
Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
Søknaden skal inneholde
søknadsbrev
CV
Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon
Seksjonsleder Jorun Ur, tlf: 22 84 46 12/913 88 211, e-post: jorun.ur@medisin.uio.no
Seniorrådgiver Linda Kristin Røine, tlf: 22 84 46 52/996 23 088, e-post: l.k.roine@medisin.uio.no

For spørsmål vedrørende elektronisk søknad i Jobbnorge kontakt seniorrådgiver HR Heidi Falch Ecklund, tlf. 907 30 348, e-post:
h.f.ecklund@medisin.uio.no.

Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Søk stillingen
Søknadsfrist

18. oktober 2021

Arbeidsgiver

Universitetet i Oslo

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Oslo
Loading ...
Loading ...

Deadline: 30-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...