Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Vestby kommune søker driftstekniker i 100% i fast stilling.

Vi søker etter en driftstekniker som brenner for eiendomsdrift, som liker å jobbe med skjøtsel av grøntområder/uteområder ved de kommunale utleieboligene i sesongen, og som vil være med på å gjøre en forskjell for Vestby kommunes leietakere og innbyggere. Stillingen rapporterer til Leder for boligforvaltning, RO Eiendom i Vestby Kommune.

Resultatområde Eiendom ivaretar forvaltning, drift og vedlikehold, samt renhold for den kommunale eiendomsmassen på ca. 110 000m² og forvaltning av 120 utleieboliger. I tillegg har resultatområdet prosjektlederansvaret for kommunens investeringsprosjekter, som varierer fra mindre prosjekter til større nybygg.

Resultatområdet har ca. 60 årsverk og et driftsbudsjett på 78 millioner.

Boligseksjonen er organisatorisk plassert som en seksjon i kommunens Eiendomsavdeling, og har ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunale utleieboliger, næringslokaler og flere andre bygninger.

I seksjonen er det ansatt 2 driftsteknikere, 1 konsulent som jobber med spillemidler og miljøfyrtårn/grønt flagg-satsingen i Vestby kommune og 1 seksjonsleder.

Vestby kommunes ansatte er bevisste sitt samfunnsansvar og seksjonens mål er å gjøre Vestby kommune sine boliger og øvrige utleierforhold tilgjengelige, funksjonelle og trygge for brukerne. Som driftstekniker i boligseksjonen må du levere gode brukeropplevelser i godt driftede boliger/bygg og samarbeide godt på tvers av virksomhetene.

Oppgavene er varierte. Vi er en seksjon i stadig utvikling og det må påregnes at våre oppgaver vil endre seg i takt med utviklingen.

Arbeidsoppgaver
 • Drifts- og vedlikeholdsoppgaver innenfor kommunens boliger og næringseiendommer
 • Ansvar for tilbudsinnhenting, bestilling og koordinering av innvendige og utvendige vedlikeholdsarbeider
 • Viktig bidragsyter i vurdering, prioritering og planlegging av fremtidige vedlikeholdsbehov
 • Inn- og utflyttingsrapporter, kontraktsignering, samt brann-kontroller og tilstandsvurderinger
 • Legge inn oppdateringer og dokumentasjon i Lydia som grunnlag for fakturabetalinger og økonomioppfølging
 • Oppfølging og dokumentasjon av tiltakene i vedlikeholdsplanen og øvrige drifts- og vedlikeholdsoppgaver, periodiske kontroller og serviceavtaler
 • Utstrakt samarbeid med leietakere, håndverker, tildelende ROer og ansatte ved omsorgsboligene
 • Utarbeidelse av skjøtselsplaner, gressklipping/luking/planting og beskjæring av trær og busker og snømåking/strøing
 • Ansvar for vask og vedlikehold av tjenestebil og utstyr og andre oppgaver som hører til i seksjonen
 • Vi er i stadig utvikling og dine oppgaver kan endre seg over tid
Dine Kvalifikasjoner
 • Fagarbeider innenfor tekniske fag og/eller grønn skjøtsel
 • Lang praktisk erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Interesse for og kunnskap om vedlikehold av boliger/boligbygg og næringslokaler og vedlikehold av uteareal og grøntarealer/hager
 • Kjennskap til drift av bygg og anlegg er en fordel
 • Må kunne arbeide både selvstendig og i team
 • Må kunne skape og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode ferdigheter i bruk av IKT-systemer som arbeidsverktøy
 • Det kreves gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Du må like å utføre det formelle papirarbeidet ved inngåelse og avslutning av leieforhold
 • Sertifikat, klasse B er nødvendig
 • Vi skal bosette personer som er høyst ulike og personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige Egenskaper
 • Du må motiveres av å bidra til at leietakerne våre skal bo bra, og ha et ønske om å medvirke aktivt til å skape gode bomiljøer i kommunen
 • Du må jobbe målrettet og selvstendig for å ivareta og forbedre den tekniske standarden i leiligheter, bygninger og uteområdene rundt de kommunalt eide utleieboligene
 • Du må ha forståelse for viktigheten av å spille på lag med teamet og utnytte ressursene våre på en mest mulig effektiv måte, dette innebærer også å bistå andre seksjoner ved behov
 • Du må være selvstendig, strukturert og nøyaktig
 • Du må være raus og inkluderende
Vi Kan Tilby
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter til å påvirke egen hverdag innenfor seksjonens rammer
 • Samarbeid med spennende kollegaer både internt og i andre seksjoner og resultatområder
 • Lønn etter tariff/ avtale
 • Fleksitidsavtale og sommertid fra 15.5.-15.9.
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Firmahytte på Sjusjøen
Den vi ansetter må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. I følge forskrift om tuberkulosekontroll har stillingsinnehaver, i særskilte tilfeller, plikt til å levere dokumentasjon på tuberkuloseundersøkelse før tiltredelse, informasjon om dette vil følge i et eventuelt tilbud om stilling.

Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes ved utvidet søkerliste. Vitnemål og attester legges ved elektronisk søknad.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vestby kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

NB! Vestby kommune ber aldri om BankId- informasjon i søknadsprosessen.
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...