Doktorgradsstipendiat i folkehelse

Universitetet i Agder

View: 187

Update day: 20-01-2024

Location: Kristiansand Agder

Category: Education / Training

Industry:

Loading ...

Job content

9. oktober 2021
Språk Norsk Bokmål
Doktorgradsstipendiat i folkehelse
Søk stillingen
Se annonse
Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en åremålsstilling som doktorgradsstipendiat (100% stilling) i folkehelse, tilknyttet Institutt for ernæring og folkehelse, for en periode på 3 år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet, våren 2022.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Stipendiatstillingen vil være tilknyttet det prioriterte forskningssenteret Lifecourse Nutrition.

Stillingen er knyttet til NFR-prosjektet Nutrition Now. Scaling up evidence-based early-life nutrition interventions for community resilience and lifecourse health som er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder, Arendal kommune, Agder fylkeskommune og FHI. Hovedmålet med prosjektet er å tilpasse og implementere allerede utviklede forskningsbaserte e-læringsressurser om kosthold og ernæring til gravide, sped – og småbarn. Tiltakene retter seg mot barnehager, svangerskapsomsorgen, helsestasjonsarbeidet og foreldre eller andre foresatte med nyfødte og små barn.

Arbeidsoppgaver

Personen som ansettes skal i hovedsak arbeide med følgene: 1) utforske hvordan kan man tilpasse e-læringsressurser til ulike sosiale og kulturelle gruppers behov, 2) evaluere effekten av tiltak i ulike grupper av befolkningen, 3) utforske faktorer som stimulerer eller hindrer bruk av tiltaket, og 4) evaluere hvorvidt erfaringene med bruk er ulike avhengig av matkultur, etnisitet, digital kompetanse, religiøs tilhørighet med mer.

Hovedformålet med Nutrition Now er å bedre kostholdet til gravide, barnet i mors liv og de yngste barna ved hjelp av digitale læringsressurser som gjøres tilgjengelige for ulike brukergrupper. I prosjektet vil vi evaluere hvordan e-læringsressursene implementeres og brukes av barnehageansatte, helsesykepleiere, gravide og småbarnsforeldre. Vi vil også gjennomføre en effektevaluering av kostholdsendring hos barn etter e-læringsressursene er implementert.

Doktorgradsstipendiaten vil bidra med innspill til flere av delene i prosjektet og ha spesielt fokus på sosiale og kulturelle ulikheter. Kvalitative (også etnografiske) og kvantitative forskningsmetoder vil bli brukt.

Arbeidsoppgavene er:
datainnsamling og analyse
intervjuer med og observasjoner av enkeltindivider og kvantitative kartlegginger
artikkelskriving og publisering av resultater
videre utvikling av prosjektet sammen med prosjektgruppen

En detaljert prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til prosjektleder, professor Nina C. Øverby, nina.c.overby@uia.no

Nødvendige kvalifikasjoner
mastergrad innenfor relevant fagområde, eksempelvis, folkehelse, sosiologi helsefag, psykologi, implementeringsforskning, eller annet relevant område.
beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig
gode formidlingsevner muntlig og skriftlig

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiatene tas opp på UiAs Ph.D.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Opplysninger om opptak på Ph.D.-programmet fås ved henvendelse til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, professor Åshild Slettebø, ashild.slettebo@uia.no eller seniorrådgiver Eli Andås, tlf. 38 14 18 66, e-post eli.andas@uia.no. Informasjon om ph.d.-programmet finnes her.

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner
erfaring med kvalitative og/eller kvantitative forskningsmetoder
interesse for helsefremmende arbeid
erfaring med å jobbe i team
Personlige egenskaper
fleksibel og samarbeidsorientert
selvstendig, strukturert, effektiv og initiativrik
sterk gjennomføringsevne
analytisk og reflektert

Vi vektlegger særlig

tidligere vitenskapelig(e) publikasjon(er) eller manuskript(er) innen ernærings- og folkehelseforskning
motivasjon for stillingen
kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet
Vi tilbyr
å bli del av det prioriterte forskningssenteret Lifecourse Nutrition
faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 482 200 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:
Vitnemål med karakterer (kan ettersendes hvis det ikke foreligger før fristen)
Liste over publikasjoner
Motivasjonsbrev for stillingen

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 9. oktober 2021.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:
Professor Nina C. Øverby, tlf. +47 38141324, mobil 99252012, e-post nina.c.overby@uia.no
Førsteamanuensis Wim Van Daele, tlf. +47 38 14 14 38 e-post: wim.van.daele@uia.no

For spørsmål om søknadsprosessen:
Seniorrådgiver Turid Ervik, tlf. +47 37 23 37 71, e-post turid.a.ervik@uia.no
Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Søk stillingen
Søknadsfrist

9. oktober 2021

Arbeidsgiver

Universitetet i Agder (UiA)

Kommune

Kristiansand

Omfang

Heltid

Varighet

Engasjement

Arbeidssted
Loading ...
Loading ...

Deadline: 05-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...