Position: Associate

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Vi befinner oss i en spennende tid, hvor vi vinner nye oppdrag og opplever stor vekst. Derfor er vi i Consulting på jakt etter flere dyktige kollegaer til vårt fagområde Finance & Performance and ERP.

Forventingene og kravene som stilles til økonomifunksjonen er i stadig endring. I tillegg til å ivareta tradisjonelle kjerneoppgaver innenfor regnskap og økonomistyring, så vil CFO i større grad også arbeide med strategiarbeid og forretningsutvikling fremover.

De nye forventingene er i stor grad drevet av et digitaliseringsfokus der det forventes at manuelle kontrolloppgaver skal automatiseres, og at økonomifunksjonen i større grad skal fokusere på analyse og strategisk rådgivning til den øvrige virksomheten.

I tillegg er det er økende krav fra aksjonærer og andre interessenter om at næringslivet må stå sammen og bidra til å bekjempe klimaendringer, sosiale ulikheter og korrupsjon. Å gjøre ingenting er ikke lenger et realistisk scenario. Vi mener at for å lykkes med en bærekraftig omstilling må ansvaret og oppfølgningen av arbeidet innlemmes i virksomhetens strategi, styrings- og rapporteringsprosesser. I dette arbeidet spiller CFO og økonomifunksjonen en nøkkelrolle, i alt fra å utforme strategi, fastsette mål og KPI-er, til å implementere bærekraft som et element i investeringsanalyser, finansierings valg og i rapportering.

Som medarbeider i vårt team vil du få jobbe tett på CFO og andre relevante ledere og jobbe med noen av de mest spennende og komplekse problemstillingene i norsk næringsliv.

Dette er eksempler på typiske problemstillinger du vil få jobbe med:
 • Strategi og utvikling av fremtidens økonomifunksjon
 • Effektivisering og automatisering av økonomiprosesser basert på ERP og andre relevante digitale verktøy
 • Integrasjon og operasjonalisering etter fusjon og oppkjøp (M&A)
 • Utvikling og forbedring av analyse- og plan, budsjett og prognose prosesser
 • Arbeidskapitaloptimalisering
 • Regnskapsrådgiving
Hvem leter vi etter?

Vi ser etter deg med en analytisk legning som trives å jobbe i grensesnittet mellom økonomiprosesser og teknologi. Du motiveres av å få jobbe tett på CFO og ledere i større og mellomstore virksomheter der du vil bidra til å effektivisere og forbedre økonomifunksjonen. Du er en som driver prosjekter fremover og får ting gjort.

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Relevant høyere utdanning
 • 2 – 5 års relevant arbeidserfaring, gjerne erfaring fra analyse, rådgivning, controlling, økonomi-/virksomhetsstyring eller revisjon
 • God kjennskap til og interesse for ERP og andre digitale verktøy som støtter økonomi- og virksomhetsstyring
 • Erfaring med analyse, forbedrings- og prosjektarbeid.
Hva kan vi tilby deg?

Deloitte Consulting er et av de største rådgivningsmiljøene i landet med konsulenter som dekker områder som Strategy, Analytics and M&A, Customer & Marketing, Business Operations, Human Capital og Enterprise Technology & Performance.

I Norge består vår konsulentvirksomhet av ca. 400 rådgivere, som i tillegg til sin faglige kompetanse besitter betydelig bransjeerfaring innenfor de deler av næringsliv og offentlig forvaltning som vi fokuserer på.

I Deloitte Consulting får du jobbe med interessante og utviklende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig, internasjonalt kunnskapsmiljø. Vi har et faglig arbeidsmiljø som bygger på tillit og samarbeid, og et svært godt sosialt miljø med stort og variert tilbud til ansatte innen kultur, idrett og sosiale aktiviteter.

Visste du at:
 • Deloitte er verdens største konsulentselskap
 • I Deloitte vil vi hjelpe den enkelte til å identifisere og utnytte sine styrker uansett hvor de måtte befinne seg på karrierestigen. Du vil ha et bredt spekter av vekstmuligheter gjennom hele karrieren, fra læring på jobben til utviklingsprogram ved Deloitte University samt med hjelp av en coach innen ditt eget virksomhetsområde.
 • Deloitte ble kåret til årets nykommer innen IT av Universum
 • Vi satser stort på kvinner i Tech og har et eget nettverk. Vi er også platinum-partner med ODA - Women in Tech Network og She Leads
 • Vi har et eget LGBT+ nettverk som bidrar til at Deloittere kan være sitt autentiske «jeg» på jobb
 • Vi har et brennende hjerte for bærekraft
Vi ser frem til å motta din søknad!
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...