Job type: Fast

Loading ...

Job content

Stiftelsen Norsk Rikstoto er en del av den norske enerettsmodellen for pengespill, og har som formål å tilby ansvarlig pengespill og forebygge negative konsekvenser av spill. Alt overskuddet fra pengespillet går til hestehold, hestesport og hesteavl, og vårt mål er at alt vi deler ut skal komme fra "sunne penger". Stiftelsen Norsk Rikstoto er rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven og vi søker nå etter compliance officer AML. Stillingen er en spesialistrolle som inngår i stiftelsens complianceteam.

Arbeidsoppgaver

Hverdagen hos Stiftelsen Norsk Rikstoto er variabel og fleksibel, og du vil i stor grad prioritere egne arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene omfatter i hovedsak:

 • Generell transaksjonsovervåking; undersøke, vurdere og følge opp treff
 • Vedlikehold og utvikling av risikovurderinger, rutiner og annen relevant dokumentasjon på hvitvaskingsområdet
 • Saksbehandling av saker vedrørende økonomisk kriminalitet
 • Korrespondanse med myndigheter og håndtering av andre eksterne henvendelser knyttet til hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet.
 • Rådgivning innenfor antihvitvasking til organisasjonen
 • Opplæring av ansatte og nære samarbeidspartnere
 • Følge opp nye regler eller endringer i hvitvaskingsregelverket
 • Bistå ved tilsyn på hvitvaskingsområdet
 • Bistå ved rapportering til hvitvaskingsansvarlig, aktuelle myndigheter, styret, ledergruppen, avdelings- og prosjektledere, annen intern rapportering
 • Gjennomføring og løpende oppfølging av risikovurdering av kommisjonærer, særlig fokus på hvitvaskingsrisiko
 • Andre ad-hoc-oppgaver innenfor complianceområdet kan være aktuelt

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som kan bidra til at vi løfter kvaliteten i et allerede godt antihvitvaskingsarbeid ytterligere. Vi ønsker gjerne at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning (minimum bachelor) innen for eksempel jus, økonomi, administrasjon, organisasjon, ledelse eller lignende
 • Gjerne videreutdanning eller jobberfaring innen antihvitvasking og/eller generelt compliancearbeid
 • Erfaring med rådgivning og opplæring er en fordel
 • Interesse for, og gjerne erfaring med, bruk av kundedata

Personlige egenskaper

For at du skal trives i jobben tror vi det er viktig at du er en som liker å ta på deg en utfordring og har stor grad av selvstendighet. Du spiller andre gode og ønsker å være med på å levere på et viktig samfunnsoppdrag. Vi tror at du blant annet:

 • Har gode samarbeidsevner og liker å jobbe med mennesker
 • Er samfunnsinteressert og har gode verdier
 • Har gode formidlingsevner
 • Er selvstendig, nøyaktig og strukturert
 • Proaktiv, engasjert og nysgjerrig
 • Kan beslutte, iverksette og gjennomføre tiltak ved å planlegge og organisere
 • Er digitalt orientert og engasjert, og kan identifisere effektiviseringsgevinster

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Kantine, firmahytte på Hafjell mm
 • Mulighet til å jobbe i en virksomhet som tar samfunnsoppdraget på alvor
 • Ubyråkratisk og jordnært miljø
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...