Brannmester sjø

Oslo kommune

View: 114

Update day: 27-08-2023

Location: Oslo City Oslo

Category: Executive management

Industry: Offentlig administrasjon

Job type: Heltid, Fast

Loading ...

Job content

Brannmester sjø

Beredskapsavdelingen, Oslo kommune, Brann- og redningsetatenOslo brann- og redningsetat skal ansette en i stilling som brannmester-sjø. Beredskapsavdelingen søker derfor etter to motiverte medarbeidere som vil være med på å påvirke kursen under noen av de mest spennende årene i brann- og redningsetatens historie.

Stillingen som brannmester-sjø er utfordrende. Du skal bidra til å utvikle kommunens sjøredningstjeneste, samt at Oslo er den mest brannsikre byen i landet og har en beredskap som kan håndtere omfattende branner og ulykker.

Havnestasjonen inngår i hovedbrannstasjonens styrke. Brigadesjefen er brannmesterens nærmeste overordnede.

Som et ledd i brann- og redningsetatens utvikling etableres det i 2022 Maritim brann og redningstjeneste. Stillingen kommer til å inngå i denne fagtjenesten. Arbeids- og ansvarsoppgaver kommer til å endres som følge av disse endringene. Informasjon om planlagte endringer vil bli gjort kjent gjennom samtaler under seleksjonsprosessen.


Søkere må oppgi nåværende og tidligere leder, samt en side- eller underordnet som referanse. Søkere som gis tilbud om ansettelse, må være villige til å gjennomføre opplærings- og utviklingstjeneste på dagtid, samt forplikte seg til å gjøre annen tjeneste etter brannsjefens nærmere bestemmelser.

Overordnet framdriftsplan for rekrutteringsprosessen er som følger:

Uke 46: Intervjuer og tester
Uke 49: Innstilling

Avvik i framdriftsplan kan forekomme.

Søknadsfrist:

02.11.2021

Arbeidsgiver:

Oslo kommune

Sted:

Oslo

Stillingstittel:

Brannmester sjø

Stillinger:

2

Heltid / Deltid:

Heltid

Ansettelsesform:

Fast

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4434641073


Arbeidsoppgaver
 • Lede sitt eget vaktlag
 • Planlegge/ utarbeide arbeidsplan for hver vakt.
 • Ha personalansvar og kunne vurdere sine underordnedes kvalifikasjoner og egenskaper.
 • Gjennomføre medarbeidersamtaler.
 • Ivareta utrykningslederfunksjonen på skadested.
 • Fungere som On Scene Coordinator ved hendelser.
 • Gjennomføre defusing på eget vaktlag, og kontakte kollegastøtte ved behov.
 • Holde seg oppdatert på endringer innenfor eget distrikt/farvann .
 • Tilrettelegge for at mannskapene har nødvendig kunnskap og kompetanse.
 • Følge opp kravene som omfattes av internkontrollforskriften (HMS).
 • Til enhver tid være oppdatert på etatens instrukser, prosedyrer og rutiner.
 • Ha det daglige ansvaret for stasjonens utstyr, drift og brigadens faste arbeidsoppgaver.
 • Utføre oppgaver delegert av overordnede og stasjonsleder.
 • Instruere på eksterne og interne kurs.
 • Bistå politi, helse og andre eksterne ressurser ved behov.
Kvalifikasjoner
 • Gjennomført og bestått utdanning ved Norges brannskole iht. dimensjoneringsforskriften § 7.7. Søkere som ikke tilfredsstiller utdanningskravet må forplikte seg til å gjennomføre og bestå dette etter ansettelse.
 • Utdanning på høgskolenivå fra relevante fagområder innen beredskap, risiko- og ledelse er ønskelig.
 • Bør ha minimum 10 års operativ erfaring som heltidsansatt brannkonstabel/ underbrannmester.
  • Lang og relevant fartøytjeneste kan kompensere for manglende brannefaring.
 • Inneha minimum fritidsskippersertifikat D5L eller D6.
 • Inneha minimum Short Range Certificate (SRC).
  • Søkere som ikke innehar SRC sertifikatet forplikter seg til å anskaffe dette før tiltredelse.
 • Kompetanse innen personalhåndtering.
 • Førerkort klasse BC og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy.
 • Oppfylle helse/fysiske krav som stilles til utrykningspersonell.
 • Lokalkunnskap om øyer, brygge-plasser og eksterne ressurser i Indre Oslofjord.
 • Kunnskap om etatens ansvar, rutiner og ressurser innen IUA-region 3.
 • Må ha god norsk fremstillingsevne samt gode skrivekunnskaper.
 • Må ha gode ferdigheter innen dataverktøy.
 • Politiattest kreves

Språk

 • Engelsk
 • Norsk
Personlige egenskaper
 • Må kunne arbeide selvstendig og vise initiativ.
 • Gode leder- og samarbeidsegenskaper.
 • Være et forbilde som kan identifiseres med Oslo kommunes verdigrunnlag.
 • Være en god motivator.
 • Være løsningsorientert.
 • Gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig.
 • Må kunne håndtere akutte stressende situasjoner.
 • Må kunne kommunisere tydelig i jobbsituasjonen.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer.
 • Muligheter for faglig utvikling.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn i henhold til Oslo kommunes lønnsregulativ, lønnstrinn 33 – 36 kr. 505 400 – 531 400,- vakttillegg.Arne Garborgsplass 1, 0179 Oslo, NorgeKontaktinformasjon
Tra Nguyen Huong
Beredskapskoordinator
tra.nguyen@bre.oslo.kommune.no

Brann- og redningsetatens hovedoppgave er å sikre at liv og verdier ikke går tapt. Gjennom et målrettet forebyggende arbeid skal vi bidra til å redusere antall branner og ulykker i samfunnet. Vi skal i tillegg påvirke våre omgivelser slik at vi samlet kan redusere konsekvensene av de branner og ulykker som skjer. Vårt forebyggende arbeid går hånd i hånd med en slagkraftig beredskap rustet for å håndtere alle typer hendelser. Vi er til for våre innbyggere - i tjeneste for å redde liv.


Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 11-10-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...