Barne- og ungdomsarbeider

Narvik kommune

View: 103

Update day: 12-02-2024

Location: Narvik Nordland

Category: Civil / Construction

Industry:

Loading ...

Job content

Frydenlund skole, Narvik kommuneOm stillingen
Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig barne- og ungdomsarbeider med ambisjoner på barnas vegne?

Som barne- og ungdomsarbeider ved Frydenlund skole vil du jobbe på en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen med elevenes læring og utvikling i sentrum og arbeider aktivt for å utvikle gode klassemiljøer. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et læringsmiljø som stimulerer og utfordrer. God gruppeledelse har stor betydning for elevers læring og trivsel.
Ønsker du å bli med på laget som skal gjøre Frydenlund skole og Narvikskolen enda bedre? Da bør du lese videre!
På Frydenlund skole gjør vi mange spennende aktiviteter og prosjekter, også utenfor klasserommet. Vi markerer blant annet FN-dagen, Samisk tema-uke og Blime-dansen med prosjekterer som involverer alle elevene på skolen. Til tross for gamle bygg har vi et velutstyrt musikkrom med ulike instrumenter. Vi har også samarbeid med Kulturskolen. Frydenlund skole avslutter alltid skoleåret med en stor produksjon på kulturhuset hvor vi inviterer alle som ønsker en variert og kulturell opplevelse. Ved flere anledninger har skolens elever hatt kunst-utstillinger ved byens museum/kulturhus.

Skolen ligger i sentrum av Narvik by med kort vei til alle sentrumsfunksjoner; idrettshall, svømmehall, bibliotek, kulturhuset, idrettsanlegg, museum, parkanlegg og et verdifullt friluftsområde som omfatter skog, fjell og fjære. Skolen er en mottaksskole for minoritetsspråklige elever, noe som gjenspeiler seg i skolens kulturelle mangfold. Beliggenheten vår gjør at vi lett kan benytte oss av byens tilbud; elevene kan gå til svømmehall, idrettsanlegg, buldrehall, fjæra og skogen. Vi kan også benytte av skiløyper og andre turområder i fjellet. Det er ukentlig uteskole på flere trinn. Vi har bibliotek på skolen, men vi benytter også ofte byens flotte bibliotek.

Frydenlund skole er en barneskole 1.-7. trinn med ca. 400 elever og 47 ansatte hvorav 40 pedagoger og 7 assistenter/fagarbeidere. Frydenlund skole har også en skolefritidsordning for ca. 100 elever. Skolen har en lang historie som har utviklet seg fra 1913, fra å være Villaveien skole, med felles skolegård sammen med Tårnveien skole bygd 1927, fram til en sammenslåingsprosess som resulterte i Frydenlund skole i 2009. Narvik kommune er nå i gang med å prosjektere ny Frydenlund skole med planlagt byggestart i 2024.

Vi har nå ledig 1x100% fast fagarbeiderstilling som barne- og ungdomsarbeider med snarlig tilsetting. Stillingen inngår i skolens stab av ansatte som skal gi god opplæring til elevene på 1.-7. trinn.

Frydenlund skole prioriterer å arbeide med å gi elevene god faglig, sosial og kulturell inkludering, både i skoletid og sfo-tid. Vi ønsker deg velkommen som søker!
Nøkkelinformasjon
Søknadsfrist:

28.11.2023

Arbeidsgiver:

Narvik kommune

Sted:

Narvik

Stillingstittel:

Barne- og ungdomsarbeider

Stillinger:

1

Heltid / Deltid:

Heltid

Ansettelsesform:

Fast

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4729325401


Arbeidsoppgaver

I skoletiden er stillingen tillagt arbeidsoppgaver i å planlegge, gjennomføre og følge opp elev(er) i sitt faglige- og sosiale læringsarbeid sammen med pedagog/spesialpedagog. En viktig oppgave er å følge eleven opp/veilede i overganger, i lek i friminutter og på skolefritidsordningen.

I SFO-tiden er stillingen tillagt ansvar/medansvar for en gruppe og/eller følge opp/veilede enkeltelever med særskilte behov for å sikre godt samspill og læring sammen med andre barn.

Kvalifikasjoner

 • Vi foretrekker søkere med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfag
 • Det er ønskelig med erfaring og/eller kompetanse innen IKT, fysisk aktivitet for barn og/eller kunst- og kulturaktiviteter
 • Du må si deg villig til å tilegne deg kompetanse innenfor svømmeopplæring, bl.a. hjerte/lunge redning
 • Det er ønskelig at du har kompetanse/erfaring i arbeid med barn som har diagnose innenfor autismespektret
 • Beherske norsk meget godt muntlig og skriftlig slik at du kan være et godt språklig forbilde for barna
 • Kompetanse i bruk av digitale

Personlige egenskaper

 • Vi søkere etter en kollega med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfag og som trives å arbeide med barn.
 • Vi søker en trygg og stabil medarbeider som er en god rollemodell og som kommuniserer og samarbeider godt med både barn og voksne
 • Du må trives med arbeidsoppgaver knyttet til tilrettelegging for barnas læring og utvikling, både i skoletida og i skolefritidsordningen.
 • Du er god til å bygge relasjoner til barna og til å utfordre, støtte og motivere dem for læring og utvikling
 • Du er positiv, flink til å samarbeide, fleksibel, har godt humør og er en god bidragsyter til å utvikle et godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag
 • Du må si deg villig til å tilegne deg kompetanse innenfor svømmeopplæring, bl.a. hjerte/lunge redning
 • Det er ønskelig at du har kompetanse/erfaring i arbeid med barn som har diagnose innenfor autismespektret eller sier deg villig til å utvikle kompetanse innenfor feltet.

Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt og utviklende arbeidsmiljø.

En spennende og utfordrende jobb.

Lønn ifølge Narvik Kommunes lønnsregulativ.

Narvik kommune tilbyr gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Som ny i Narvik tilbyr vi gratis årskort i Narvikfjellet eller Ankenes alpinanlegg, eventuelt klippekort på et av bassengene i kommunen vår.
https://www.narvik.kommune.no/tjenester/prosjekter/tilflytter/tilflytterpakken/


Annet

Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn.
Dersom du har utenlandsk yrkeskvalifikasjon, stilles det krav om norskferdigheter.
Du må legge fram politiattest før du starter i stillingen.
Ved nyansettelse vil det være 6 måneders prøvetid.
Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler. Det er utarbeidet en mer detaljert stillingsbeskrivelse for stillingen.
Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes i søknaden, jamfør offentleglova § 25, andre ledd. Søker vil bli varslet om ønsket ikke tas til følge.
Personer som har et arbeidsforhold til Narvik kommune, som er i en nedbemanningsprosess, eller er registrert med behov for annet passende arbeid, kan ha fortrinnsrett på stillingen.Adresse:
Tårnveien 3, 8516 Narvik

Kontaktinformasjon

Stein Roar Jakobsen
Enhetsleder
Telefon:
+47 995 19 058

Om arbeidsgiveren
Narvik kommune - et samfunn i utvikling

Narvik kommune, i hjertet av Nord-Norge, tilbyr spennende karrieremuligheter og en unik kombinasjon av naturopplevelser og kultur. Med 22.000 innbyggere er Narvik ideell for jobbsøkere som søker både personlig og faglig vekst.

Regionen fokuserer på reiseliv, fornybar energi, blå næringer og samarbeid med UiT – Norges arktiske universitet. Dette gir et bredt spekter av attraktive jobbmuligheter og et miljø der du kan utvikle deg og trives.

Omgitt av storslåtte fjell og fjorder, tilbyr Narvik fantastiske fritidsaktiviteter som alpint, nasjonalfjellet Stetinden og golf. Narvik ligger nær populære reisemål som Lofoten og Vesterålen og er vertskap for kulturarrangementer og festivaler.

Narvik er involvert i spennende prosjekter som et toppmoderne sykehus og byens søknad om alpin-VM. Bli en del av Narviks fremtidsrettede arbeidsmiljø og opplev enestående muligheter både profesjonelt og personlig!
Loading ...
Loading ...

Deadline: 28-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...