Position: Executive

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Galterud skole søker ny avdelingsleder. Er du en varm, tydelig og strukturert skoleleder vil vi gjerne ha deg med på laget!

Galterud er en ungdomsskole med ca. 365 elever fra tre barneskoler fordelt på 14 klasser og ett Læringsverksted. Skolen har 42 ansatte. Fra høsten vil elevtallet øke betydelig og skolen vil ha flere klasser og ansatte. Galterud skole har fire kjerneverdier: inkludering, solidaritet, forutsigbarhet og mestring. Vår visjon er mangfold i fellesskapet gir styrke.

Skolens ledergruppe vil fra august 2021 bestå av tre avdelingsledere og rektor. Ny avdelingsleder vil få oppfølgingsansvar for 8. eller 9. trinn og delta aktivt i skolens utviklingsarbeid.

For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges før tilsetting, jfr. Opplæringsloven 10-9 og forskrift 15. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal ikke legges ved søknaden.

Lærere i Drammensskolen ansettes i Drammen kommune med tjenestested på den enkelte skole.

I henhold til offentliglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlig.

Aufgaben
 • Personalledelse
 • Oppfølging av elever og foresatte
 • Pedagogisk ledelse og skoleutvikling
 • Resultatoppfølging og iverksette tiltak
 • Administrativ ledelse, bl.a. vikarhåndtering
 • Ansvar for skolens spesialundervisning eller det sosialpedagogiske arbeidet
 • Bidra til at skolen har en god arbeidskultur og et godt læringsmiljø
 • Ledergruppen fordeler oppgaver og ansvar ut fra behov og kompetanse

Qualifikation

Kvalifikasjoner
 • Relevant pedagogisk utdanning
 • Undervisningserfaring fra grunnskolen og gjerne fra ungdomstrinnet
 • Erfaring fra pedagogisk utviklingsarbeid
 • Ledererfaring og/eller skolelederutdanning er ønskelig
 • Kompetanse om den flerkulturelle skolen
 • Gode digitale ferdigheter og god kjennskap til digitale læringsressurser
 • For søkere med en annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Personlige egenskaper
 • Du har et varmt og inkluderende menneskesyn
 • Du er tydelig, strukturert og har god gjennomføringsevne
 • Du samarbeider og kommuniserer med raushet og respekt med elever, foresatte og ansatte
 • Du er utviklingsorientert
 • Du har stort pedagogisk engasjement med et kontinuerlig fokus på elevenes læring
 • Du har evne til å motivere, inspirere og følge opp medarbeidere
 • Du har høye forventninger til alle
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Benefits
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Reelt lederansvar for motiverte og dyktige medarbeidere
 • Et utviklende læringsfellesskap sammen med mange andre skoleledere
 • Gode utviklingsmuligheter i Drammen kommune med deltakelse i Drammen kommunes lederprogram
 • Lønn etter avtale
 • Tiltredelse etter avtale
Loading ...
Loading ...

Deadline: 20-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS