Job type: Heltid, Vikariat

Loading ...

Job content

Vi søker avdelingsleder NAV Orkland i vikariat fra 1.7.2022 tom. 31.7.2023, ved avdeling Inkludering og arbeid, med mulighet for forlengelse.

Bakgrunn:
NAV Orkland ble etablert 1 januar 2020 som en konsekvens av kommunesammenslåingen av de tidligere kommunene Agdenes, Orkdal, Meldal samt deler av Snillfjord kommune. NAV Orkland har også vertskommuneavtale med Rindal.

Orkland kommune har ca. 18 000 innbyggere og er den femte største kommunen i fylket. Rindal har ca. 2000 innbyggere.

NAV Orkland er organisert i to avdelinger, avdeling Inkludering og arbeide og avdeling Helse og arbeid.

Vi har behov for vikar som avdelingsleder for avdeling Inkludering og arbeid. Stillingen er kommunal.

Arbeidsoppgavene omfatter både kommunale og statlige arbeidsoppgaver. Avdelingsleder vil ha ansvar for å drifte egen avdeling og gjennom samarbeid sikre samlet og effektiv bruk av de personalressurser og virkemidler kontoret rår over.

Avdelingsleder har personal- og resultatansvar for sin avdeling. Avdelingsleder skal bidra til å sikre en pålitelig forvalting.

 • NAV Orkland skal være en sentral samarbeidspartner i møte med enkeltmennesket, næringslivet og lokalsamfunnet
 • NAV skal sikre gode og likeverdige tjenester til alle innbyggerne i hele storkommunen
 • NAV skal sikre god brukermedvirkning og kvalitet gjennom bruk av digitale løsninger, planlagte brukermøter og tett oppfølging
 • NAV skal ha et robust fagmiljø som sikrer effektiv og stabil drift, og som gir rom for forbedring og tjenesteutvikling

Krav til avdelingsleder

 • være mål- og resultatorientert
 • ha gjennomføringsevne og være strukturert og tydelig
 • evne til å lede, utvikle og motivere medarbeidere
 • jobbe godt med de ulike brukergrupper som NAV yter tjenester til
 • samarbeide tett med de andre enhetene i kommunene, samt eksterne aktører
 • samarbeide godt med næringslivet i kommunen og regionen
 • bidra til et godt arbeidsmiljø
 • bidra til kompetanseutvikling og kvalitetssikring av det faglige arbeidet
 • evne til å samarbeide i lederteamet
 • evne til å prioritere

Kompetansekrav

Avdelingsleder må ha:

 • minimum 3-årig utdanning fra universitet/høgskole innen helse-/sosial-/ samfunnsfag/pedagogikk/ledelse
 • relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Det er en fordel med:

 • erfaring fra å jobbe i NAV
 • breddekunnskap og god forståelse for NAV sine tjenester
 • erfaring fra tverrfaglig arbeid innen NAVs ansvarsområder
 • kunnskap om kommunale og statlige IT-systemer for saksbehandling og oppfølging av brukere
 • kunnskap om NAVs virkemidler og tiltak
 • kunnskap om innhenting av nødvendig tall og statistikk som er relevante for samfunnsoppdraget

NAV Orkland behøver en avdelingsleder som:

 • har evne og vilje til å lykkes med å nå NAV sine målsettinger
 • har stor arbeidskapasitet og gode kommunikasjonsevner
 • har erfaring med å håndtere en hektisk arbeidshverdag fylt med tidvis høy arbeidsbelastning
 • har godt humør, glimt i øyet, gode serviceholdninger og gode kommunikasjonsevner

Vi kan tilby:

 • spennende og meningsfylte oppgaver i nær kontakt med dyktige ansatte, brukere, næringsliv og andre samarbeidspartnere
 • et aktivt, utviklende og engasjerende arbeidsmiljø
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • lønn etter avtale

Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting.

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 19 000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillitt.

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV om å søke jobb hos oss. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 25-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...