Job type: Heltid

Loading ...

Job content

Hvem er du?

Senterdriften søker en mestringsorientert leder som trives med å ha mange ulike oppgaver, som bygger og ivaretar relasjoner, som har solid kunnskap om frivillighet og aktivt seniorliv, som er strukturert og gjennomfører det som er avtalt.


Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100%
Stillingstype: Avdelingsleder miljø og aktivitet, Bugårdsenteret, Parkensenteret, Framnessenteret og Engveiensenteret
Stilling ledig fra:1.sept 2023
Arbeidstid: Dagtid, noe arbeid kveld ved arrangementer

Arbeidsoppgaver

 • Personal-, økonomi-, utviklings- og resultatansvar
 • Sørge for oppfølging og utvikling av senterdriftens miljø- og aktivitetstilbud, i tråd med gjeldende planer
 • Rekruttere og ivareta frivillige
 • Boligvurdering, og deltagelse i tildelingsutvalg
 • Oppfølging av byggtekniske forhold i samarbeid med andre instanser
 • Samhandling og dialog med andre avdelinger, instanser og samarbeidspartnere
 • Følge opp avtaler med frisører og fotterapeuter


Kvalifikasjoner

Kompetansekrav

 • Du har relevant utdanning fra høyskole/universitet
 • Du har relevant ledererfaring, eller lederutdannelse
 • Du har god kunnskap om kommunale helse- og omsorsgstjenester
 • Du har god økonomiforståelse
 • Du har god systemforståelse, planleggingskompetanse og gode digitale ferdigheter
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter; både muntlig og skriftlig (norsk)
 • Du har god kunnskap om frivillighet og rekruttering av frivillige
 • Du har førerkort og disponerer egen bil

Egenskaper

 • Du evner å inspirere, påvirke og få folk på lag
 • Du trives med å ha ansvar for mange ulike oppgaver
 • Du har god relasjonskompetanse, samarbeider godt med ulike personer og grupper, og har evne til å etablere og ivareta nettverk
 • Du er en gjennomfører, en person som «får ting til å skje»
 • Du evner å se helhet og sammenhenger
 • Du evner å jobbe strukturert og prioritere i en travel hverdag

Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet for stillingen.


Bo- og servicesentrene - Aktivitet, kultur, ernæring, frivillighet

Sandefjord kommune har ni bo- og servicesentre (seniorsentre). Seniorsentrenes mål er at seniorer skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, ha en aktiv hverdag og bruke egne ressurser. Fokusområder er fysisk aktivitet, kultur, ernæring, mening og mestring. Sentrenes helsefremmende og forebyggende tilbud er både for

 • beboerne i senterbyggenes mer enn 500 leiligheter og for
 • alle andre seniorer og frivillige; i alle aldre.

Mer informasjon om seniorsentrene finner du på kommunens nettsider.


Innhold og organisering

Senterdriften består av fire avdelinger; to for kjøkken og kafeteria, to for miljø og aktivitet. Ditt ansvar vil være avdelingen som består av miljøarbeid og aktivitet på Bugårdsenteret, Parkensenteret, Engveiensenteret og Framnessenteret. Det planlegges for et nytt senter i Stokke. Aktivitet her vil organiseres i avdelingen du får ansvar for.

Seniorsentrene i din avdeling inviterer seniorer, personer som mottar trygd og frivillige til

 • rundt 60 faste aktivitetsgrupper.
 • sosiale og smakfulle måltidsgrupper.
 • opplevelsesrike arrangementer; blant annet kunstutstilling, dansekveld, frivilligfester, konserter, foredrag, generasjonsmøter og høytidsmarkeringer.

Sentrene har avtaler med fotterapeuter og frisører som låner/leier lokaler i byggene. Fotterapeutene og frisørene er selvstendig næringsdrivende, men avtalene følges opp av deg som avdelingsleder.

Senterdriften er en del av helsefremmende og forebyggende enhet i seksjon senter og hjemmetjenester. Du blir en del av ledergruppen i enheten, og av utvidet ledergruppe i seksjonen.


Mål og samarbeid

Som leder arbeider du sammen med medarbeiderne i avdelingen om å nå målene i vedtatte planer. Følgende planer har spesielt stor betydning for senterdriften:

 • Leve hele livet i Sandefjord
 • Aldersvennlige Sandefjord
 • Frivillighetsplanen
 • Å leve med demens

I tillegg vil seksjonens strategiske virksomhets- og kompetanseplan være viktig i ditt arbeid.

Det forventes at avdelingsledere for miljø og aktivitet, og avdelingsledere for kjøkken, samarbeider om å nå senterdriftens mål. Dere samhandler om utvikling av senterdriftens tilbud. Som avdelingsleder i senterdrift samarbeider du i tillegg med en rekke instanser innenfor områdene helsefremmende og forebyggende arbeid og frivillighet; blant annet med frivilligkoordinator, Lærings- og mestringssenteret og frivilligsentraler. Senterdriftens aktivitetsnivå er avhengig av frivillig innsats. Det å sørge for god rekruttering og ivaretagelse av frivillige er en vesentlig del av ditt arbeid som avdelingsleder.

God dialog med ulike virksomheter i nærområdene er viktig for å nå senterdriftens mål. Det forventes i tillegg at du bidrar med å ivareta byggtekniske forhold, og samarbeider med instansene som har ansvar for bygg og leiligheter.

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer
 • Godt arbeids- og læringsmiljø
 • Støttende kollegafellesskap
 • Leder- og utviklingssamtaler
 • Personalhytte
 • Bedriftsidrettslag med bredt tilbud

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9453.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.


A
ndre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.


Er dette en stilling som gir deg lyst til å flytte til Sandefjord?

Bor du ikke i Sandefjord og tenker at dette er interessant for deg, så legger vi ved et par linker til aktuell informasjon om Sandefjord kommune, i tillegg til at du har link til kommunens egne nettsider tilgjengelig i utlysningen.

Tenk stort, tenk Sandefjord
Sandefjord kommune | Facebook
Foresatteportalen i Sandefjord kommune
Sandefjord kommune på YouTube

Loading ...
Loading ...

Deadline: 14-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...