Job type: Heltid, Fast

Loading ...

Job content

Avdelingsleder Eiendom

OSLO SYKEHUSSERVICE, Oslo universitetssykehus HF

(i ny fane)


Om stillingen

Oslo sykehusservice (OSS) ivaretar sykehusets behov for støttetjenester innenfor teknologiske, servicerelaterte og administrative områder. Vi leverer tjenester og produkter til sykehusets kjernevirksomhet; pasientbehandling, forskning, undervisning, pasient- og pårørendeopplæring. Vi når målene ved hjelp av optimal organisering og lederfokus. Ledere på alle nivå har tilstrekkelig kompetanse og verktøy til å utøve ledelse og ivaretakelse av medarbeidere i tråd med de krav som stilles.

Eiendom er en av flere enheter i Oslo sykehusservice og har som hovedoppgave å ivareta sykehusets eier- og leieinteresser for alle eiendommer. I Eiendom inngår ansvar for daglig drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen med tilhørende tekniske systemer, infrastruktur, maskiner, utstyr og dokumentasjon.

Eiendom er organisert med 4 underliggende enheter; Forvaltning, Drift- og vedlikehold, Utvikling og Service. I dette ligger også sikkerhet, tele, drift av helikopterplasser og døgnkontinuerlig beredskap knyttet til infrastruktur og tekniske installasjoner. Sykehusets bygg og eiendommer skal driftes forsvarlig og effektivt med hensyn til økonomi, brukerkrav og funksjonalitet.

Eiendom er ansvarlig for utredning og gjennomføring av tekniske byggeprosjekter fra tidligfase/prosjektering og til byggefase og overlevering til prosjekteier. Prosjektene varierer i størrelse fra 1-150 MNOK og omfatter både enkle og kompliserte oppdrag ved sykehus i full drift.

Oppstart etter avtale.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Nøkkelinformasjon
Søknadsfrist:

15.05.2023

Arbeidsgiver:

Oslo universitetssykehus HF

Sted:

Oslo

Stillingstittel:

Avdelingsleder Eiendom

Heltid / Deltid:

Heltid

Ansettelsesform:

Fast

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4655831460

Del på Twitter
Del på LinkedIn
Del på LinkedIn
Del på e-post

Arbeidsoppgaver

Etter gjennomført omstillingsprosess i Eiendom og Investering og prosjekt hvor resultatet ble en samlet organisering av alle drifts- og utviklingsoppgaver innenfor bygg og infrastruktur søker vi ny leder. Leder rapporterer direkte til Direktør for Oslo sykehusservice og blir en del av dennes ledergruppe. Leder for Eiendom (nivå 3) vil ved siden av ansvar for daglig drift og utvikling ha en sentral rolle i fb med utbygging av sykehuset frem mot 2030. Det skal ferdigstilles nye bygg på Radiumhospitalet, Aker, Rikshospitalet og Regional sikkerhetsavdeling i tillegg til ny Storbylegevakt.

Kvalifikasjoner

Det stilles krav til utdanning på høyskole/universitetsnivå og/eller eventuell realkompetanse innenfor relevante fagområder, samt ledererfaring og utpreget egnethet som leder innenfor teknologifagene. Videre forventes en offensiv og teknologiopptatt leder som motiverer, viser vei, legger til rette og er nyskapende.

Personlige egenskaper

Leder for Eiendom må kunne kommunisere godt utad og innad og være vant med å arbeide i team for å oppnå felles resultater. Som leder er du opptatt av å følge strategier og mål og styrer virksomheten innenfor vedtatte rammer og kvalitet. Du har god forretnings- og økonomiforståelse, og jobber målrettet mot gode resultater. Du er inkluderende og har en god dose gjennomføringsevne.

Vi tilbyr

Som leder i OSS blir du en del av et hyggelig og tverrfaglig godt miljø. Du får store muligheter til å påvirke fremtiden og får lederstøtte både fra linjen og staben. OUS har gode pensjonsbetingelser og ryddige lønns- og ansettelsesforhold. Ledere på dette nivå må forvente noe arbeid ut over normal dag, men du kan i stor grad påvirke egen arbeidstid.


Adresse:
Forskningsveien 2 a, 0373 Oslo, Norge
(i ny fane)

Kontaktinformasjon

Geir Teigstad
Direktør
Telefon:
95979072
E-post:
gteigsta@ous-hf.no

Om arbeidsgiveren

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 07-07-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...