Job type: Fast

Loading ...

Job content

I forbindelse med at nåværende assisterende produksjonsleder i avdeling Bygg og vedlikehold går av med pensjon søker vi nå hans etterfølger.
Du vil jobbe i en avdeling med nærmere 40 medarbeidere på Etterstad og rapportere til Produksjonssjef.


Arbeidsoppgaver:

 • Bistå produksjonsleder med daglig drift og oppfølging av avdelingen.
 • Ansvar for oppfølging av personalet i egen enhet, herunder ivaretakelse av HMS for alle
 • medarbeidere i enheten, og at medarbeiderne har riktig kompetanse og gis nødvendig opplæring.
 • Daglig ansvar for oppfølging av bilpark i Sporveien.
 • Holde seg faglig oppdatert på anlegg.
 • Kvalitetssikre DAO i forbindelse med utført vedlikehold.
 • Bistå produksjonsleder med å kvalitetssikre produksjonen i avdelingen slik at overordnet krav til kvalitet og sikkerhet ivaretas.
 • Bistå med overordnet planlegging slik at optimal ressursutnyttelse ivaretas.
 • I samråd med produksjonsleder sørge for at opplæring og behov for dette kartlegges og at det gjennomføres etter gjeldende regler og instrukser.
 • Bistå produksjonsleder med å påse at HMS, sikkerhetsreglement og gjeldende rutiner ivaretas og etterleves.
 • Ved behov representere produksjonsleder i interne og eksterne møter, samt overta produksjonsleders ansvar ved ferie og annet fravær etter nærmere avtale.

Kvalifikasjoner:
 • Teknisk utdanning, ingeniør/tekniker (minimum 2 års teknisk utdanning fra relevant fagområde), alternativt fagbrev og/eller lang erfaring fra relevant fagområde med variert erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring fra utførelse og/eller ledelse av montasjearbeid.
 • Praktisk økonomiforståelse.
 • Norsk er arbeidsspråk og må beherskes godt muntlig og skriftlig.
 • Gjerne erfaring med Lean-arbeid.

Personlige egenskaper:
I rollen som Assisterende produksjonsleder vil du møte mange utfordringer, derfor bør du trives som diplomat og se de gode løsningene. Det er viktig at du har høy integritet, kommuniserer tydelig og at du trives med å lede andre. Du er lett omgjengelig og har gode samarbeidsevner og stå-på-humør, samt at du er selvgående og har evne til å holde fokus i hektiske situasjoner. Ledere i Sporveien skal være engasjerte, endringsorienterte og profesjonelle.

Hvorfor Sporveien:
 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt og upretensiøst arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette


Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.For mer informasjon kontakt Produksjonsleder Bygg Ulf Hulbach tlf 926 25 184.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 23-07-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...