Loading ...

Job content

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Avdeling for IT, er det ledig en fast stilling som AV-medarbeider i seksjon for virksomhetsnære tjenester, faggruppe for digitalt læringsmiljø.

Avdeling for IT har rundt 135 ansatte og arbeidsoppgavene spenner over et stort område. Avdelingen er organisert i tre seksjoner; Rådgivning og forvaltning, Virksomhetsnære tjenester og Digitale basistjenester. Avdelingen har bl.a. ansvar for utvikling og drift av universitetets datanettverk og infrastruktur, samhandlingsløsninger, utdanningstjenester, businessapplikasjoner, web-portal, HPC tjenester, AV-tjenester, brukerstøtte og ulike applikasjonsløsninger. Les mer på uit.no/ita.

Stillingen har arbeidssted Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Faggruppen for digitalt læringsmiljø består i dag av 18 ansatte og har ansvar for AV-infrastruktur og IT-tjenester som benyttes i forbindelse med undervisning, kurs og konferanser. Faggruppen har ansvar for å forvalte og utvikle utdanningstjenester ved å bidra til avansert brukerstøtte, læringsmiljøsystemer, opptak/streaming av video og AV-infrastruktur i undervisningsrom, samt bistå med rådgivning og prosjektstøtte til ulike prosjekter. Faggruppen driver også en aktiv kursvirksomhet for å øke kompetansen hos fagansatte og studenter i bruk av IT som verktøy i utdanning.

For å styrke støtten og kunne tilrettelegge bedre for kjernevirksomheten er det ledig en fast stilling med følgende arbeidsoppgaver:

 • Avansert brukerstøtte innenfor IT/AV området
 • Opptak og streaming av undervisning, kurs og konferanser
 • Drift og forvaltning av AV-utstyr

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Seksjonsleder Nils Johan Lysnes, tlf: 776 60 721 / 952 07 112 og epost: Nils.J.Lysnes@uit.no
 • Faggruppeleder Marte Skadsem, tlf: 776 45 278 / 900 71 069 og epost: Marte.Skadsem@uit.no
UiT

Kvalifikasjoner

Du må ha erfaring fra:

 • Arbeid med videoløsninger (opptak og streaming av video)
 • Brukerstøtte og brukerstøttesystemer
 • Arbeid med IT/AV-infrastruktur
 • Planlegging, drift og feilsøking av komplekse tekniske løsninger
 • Du må ha gode kommunikasjonsegenskaper på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Du må relevant høyere utdanning, relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning

Følgende kvalifikasjoner er ønskelig

 • Erfaring fra service, prosjekt- og utviklingsarbeid, samt kjennskap til UH-sektoren vil bli sett på som en fordel
 • God forståelse og erfaring fra bruk av IT som verktøy vil bli vektlagt
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

I vurderingen av søkerne vektlegges motivasjon og personlig egnethet for stillingen; serviceinnstilling, smidighet, evne til å ta initiativ, faglig engasjement, nysgjerrig på ny teknologi og gode samarbeidsegenskaper.

Vi ønsker flere kvinner ved Avdeling for IT og oppfordrer kvinner til å søke.


Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Trening i arbeidstiden
 • Gode muligheter for egenutvikling og kompetanseheving
 • Et godt og inspirerende arbeidsmiljø med dyktige og trivelige kolleger
 • Gode velferdsordninger

Stilling lønnes etter statens regulativ 1085 avdelingsingeniør eller 1087 overingeniør avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

UiT - Drivkraft i Nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Søk stillingen

Søknadsfrist

10. november 2021

Arbeidsgiver

UiT Norges arktiske universitet

Kommune

Tromsø - Romsa

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Tromsø

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...